Historisk arkiv

Rapport om gassrør til Grenland og Trøndelag overlevert Enoksen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

En gruppe bestående av industri- og energiselskaper og kommuner skal videreføre arbeidet med Grenlandsrøret. (15.12.05)

Pressemelding

Nr.: 169/05
Dato: 15.12.2005

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Rapport om gassrør til Grenland og Trøndelag overlevert Enoksen

I dag overleverte Gassco en rapport om legging av gassrør til Grenland og Trøndelag til olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. En gruppe bestående av industri- og energiselskaper og kommuner skal videreføre arbeidet med Grenlandsrøret.

Rapporten er en oppfølging av et vedtak i Stortinget i vår. Der ble regjeringen bedt om å gi et statlig selskap, sammen med kommersielle aktører, i oppdrag å gå inn i konkrete drøftinger med industrien i Grenland og Trøndelag med sikte på å realisere rørløsninger for transport av gass.

Gassco har fått tilstrekkelig tilslutning fra interessenter til å fortsette prosjekteringen av Grenlandsrøret, som er utvidet til å inkludere avgrening til Agder og videreføring til Østfold og Vest-Sverige. Prosessen rundt gassrøret til Skogn videreføres ikke i denne omgang. Økonomien i røret har vært avhengig av Industrikraft Midt-Norges gasskraftverk, som er blitt forsinket i forhold til de opprinnelige planene.

Som et bidrag til rapporten har Statnett analysert effekter for sentralnettet som følge av ny kraftproduksjon. Statnett har dermed fullført sitt oppdrag i forbindelse med dette prosjektet.

-Rapporten trekker opp viktige perspektiver knyttet til innenlandsk bruk av gass, og belyser sentrale spørsmål knyttet til energitransport, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. Han understreker at han vil studere rapporten nøye, og at den er et betydningsfullt steg på veien mot å ta gass i bruk i Norge.

-Det er gledelig at man nå har kommet ett skritt videre med røret til Grenland. Dette markerer oppstarten av en ny fase der industrien selv er eiere av prosjektet, sier statsråd Enoksen.

Rapport om gassrør til Grenland og Trøndelag

Pressemelding fra Gassco
Pressemelding fra Statnett