Historisk arkiv

Enoksen tar opp eksisterende leieavtaler for kraft med ESA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I dag tirsdag 20. mars reiser olje- og energiminister Odd Roger Enoksen til Brussel for å møte representanter for EFTAs overvåkningsorgan ESA. (20.03.07)

I dag tirsdag 20. mars reiser olje- og energiminister Odd Roger Enoksen til Brussel for å møte representanter for EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Statsråden har initiert møtet for å diskutere industriens leieavtaler med Statkraft for de tre kraftstasjonene Tyssefaldene, Saudefaldene og Svelgen. Betingelsene for disse leieavtalene ble bestemt av Stortinget i 1998-99 (se St.prp. nr. 52 (1998-99)).

-Kraft er en viktig innsatsfaktor for de involverte bedriftene. Vi ønsker å justere en enkeltbestemmelse i leieavtalene slik at de blir dekkende for de involverte industribedriftenes behov, i tråd med Stortingets opprinnelige hensikt. Vi ønsker å avklare handlingsrommet for dette med ESA, uttaler olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

ESA undersøkte stortingsmeldingen med henblikk på mulig statsstøtte. Den gang ble saken lukket, men siden ESA allerede har vurdert avtalene, ønsker olje- og energiministeren å ta saken opp med ESA før kontraktene eventuelt justeres.

-Det er snakk om kraftavtaler for hjørnesteinsbedrifter i Odda i Hordaland og Bremanger i Sogn og Fjordane, med dype, lokale røtter. Jeg gjør det jeg kan for å opprettholde gode rammer for krafttilgangen til norsk industri, sier statsråd Odd Roger Enoksen.

-----------------
Olje- og energiministeren vil være tilgjengelig for pressen etter møtet i dag kl. 15.00 i den norske EU-delegasjonens kontorer, Rue Archimède 17, Brussel. Pressekontakt for olje- og energiminister Odd Roger Enokseni Brussel er energiråd Marit Engebretsen, + 32 499533652.
-----------------


Bakgrunn
På bakgrunn av St.prp. nr. 52 fra 1998-99 ble det inngått leieavtaler mellom tre kraftstasjoner og Statkraft for kraftanlegg og fallrettigheter. En av kontraktene startet å løpe i januar i år, mens de to andre starter i henholdsvis 2010 og 2011. Kontraktene skal løpe frem til 2030. De involverte bedriftene er Boliden Odda, Tinfos Titan & Iron, samt Elkem.

EFTAs overvåkningsorgan ESA (EFTA Surveillance Authority) overvåker og kontrollerer at EØS-reglene overholdes av EFTA-landene. Blant dette gjelder at myndighetene i de aktuelle landene overholder støttereglene samt at bedriftene overholder konkurranseregler som kan påvirke samhandelen mellom EU- og EØS-land.