Historisk arkiv

Statsråd Haga har mottatt rapport fra Thoriumutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Thoriumutvalget leverte i dag sin rapport til olje- og energiminister Åslaug Haga. Utvalget skulle se på muligheter og risiko tilknyttet thorium til energiproduksjon på lang sikt og ble nedsatt av Norges forskningsråd på oppdrag av olje- og energiministeren i 2007.

Thoriumutvalget leverte i dag sin rapport til olje- og energiminister Åslaug Haga. Utvalget skulle se på muligheter og risiko tilknyttet thorium til energiproduksjon på lang sikt og ble nedsatt av Norges forskningsråd på oppdrag av olje- og energiministeren i 2007.

-Jeg vil takke utvalget for grundig faglig arbeid med rapporten som har bidratt til kunnskap om thorium. Jeg registrerer at rapporten utvalget har avlevert, ikke gir grunnlag for å avvise eller omfavne thorium som brensel. Regjeringens politikk ligger fortsatt fast, det betyr at det foreligger ingen planer om å tillate bygging av kjernekraftanlegg i Norge. Regjeringen vil prioritere utbygging av ny fornybar energi som bioenergi, vind og havmøller. Jeg vil gi flest mulig en mulighet til å komme med sine betraktninger, og har derfor besluttet å sende rapporten ut på bred høring, sier olje- og energiminister Åslaug Haga.

Rapporten vil bli sendt ut på høring med svarfrist 31. mai.

Rapporten i pdf

Professor Mikko Karas presentasjon på pressekonferansen i pdf.