Historisk arkiv

1,1 milliarder til vindkraft er tidenes tildeling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Enova har nå tildelt 1,1 milliarder kroner i støtte til fire vindkraftprosjekter. Prosjektene vil gi om lag 460 GWh i årlig fornybar elektrisitetsproduksjon. Det tilsvarer det årlige strømforbruket til nærmere 23 000 husstander.

Enova har nå tildelt 1,1 milliarder kroner i støtte til fire vindkraftprosjekter. De fire prosjektene er Fakken, Nygårdsfjellet, Hundhammerfjellet og Høg-Jæren. Prosjektene vil gi om lag 460 GWh i årlig fornybar elektrisitetsproduksjon. Det tilsvarer det årlige strømforbruket til nærmere 23 000 husstander.

Prosjekt

Søker/selskap

Maksimal installert effekt (MW)

Støttebeløp

Beliggenhet

Hundhammerfjellet

 

NTE

3,5

16 430 000

Nærøy kommune

Høg-Jæren

Jæren Energi

80

511 600 000

Time og Hå kommuner

Nygårdsfjellet

Nordkraft Vind           

 

40

200 100 000

Narvik kommune

Fakken

 

Troms Kraft

60

346 400 000

Karlsøy kommune

SUM

 

183,5

1 074 530 000

 

 


– Dette er den største vindkrafttildelingen noensinne, og er et stort og viktig skritt på veien for å øke produksjonen av fornybar energi i Norge, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Enova lyste ut vindkraftprogrammet i vår, med søknadsfrist 15. mai.  De prosjektene som gir mest energiproduksjon for pengene er tildelt støtte. Det er regjeringens tiltakspakke som har gjort det mulig for Enova å tildele så mye til vindkraft i denne runden. Norge har et betydelig potensial for mer fornybar kraftproduksjon. Vindkraft vil øke krafttilgangen og redusere behovet for kraftproduksjon som gir klimagassutslipp.

I denne tildelingen får to vindkraftprosjekter i Nord-Norge støtte, Fakken og Nygårdsfjellet, med til sammen ca. 550 millioner kroner.

- Dette bidrar til aktivitet og næringsutvikling i nord, sier Riis-Johansen.


Les Enovas pressemelding