Historisk arkiv

Staten har nådd 67 prosent eierandel i StatoilHydro

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag kjøpt et antall aksjer i StatoilHydro som innebærer at staten nå har nådd en eierandel på 67 prosent i selskapet. Staten er med dette ferdig med sitt annonserte kjøp av aksjer i StatoilHydro.

Staten oppfyller dermed Stortingets forutsetning for å slutte seg til regjeringens forslag i St.prp. nr.60 (2006-2007) Sammenslåing av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet. Stortinget forutsatte under behandlingen av denne proposisjonen at staten ved Olje- og energidepartementet skulle kjøpe aksjer i det sammenslåtte selskapet slik at statens eierandel over tid økes til 67 prosent.

- For regjeringen er dette en langsiktig investering som handler om fortsatt industriell utvikling og verdiskapning i Norges største og kanskje viktigste selskap. Staten er en langsiktig eier i StatoilHydro, og regjeringen bidrar med dette til å opprettholde den statlige eierandel som ble lagt til grunn ved børsnoteringen av Statoil i 2001, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Han legger til at dette har vært en meget stor og krevende transaksjon som har gått over lang tid.

- Jeg mener vi har lykkes i våre ambisjoner om å gjennomføre aksjekjøpet på en god måte i tråd med gjeldende lovgivningen og god markedspraksis. Samtidig har vi oppnådd en god pris per aksje for staten, sier Riis-Johansen. 

Staten ved Olje- og energidepartementet har kjøpt aksjer i StatoilHydro i markedet fra 2. juni 2008. I alt er det kjøpt 143,4 millioner aksjer til en samlet pris på om lag 19,3 milliarder kroner. Dette tilsvarende en gjennomsnittspris per aksje på om lag 134,5 kroner. I alt 16 meglerforetak har kjøpt aksjer for staten. Aksjekjøpet har vært tilrettelagt av Arctic Securities, og advokatfirmaet Selmer har vært statens juridiske rådgiver.