Historisk arkiv

Tildelinger i 20. konsesjonsrunde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet kunngjør i dag tildeling av 21 nye utvinningstillatelser i 20. konsesjonsrunde.

- 20. konsesjonsrunde er et viktig bidrag for å skape ny næringsvirksomhet og arbeidsplasser i en tid hvor landet står midt oppe i en alvorlig økonomisk situasjon. Konsesjonsrunden innebærer også en satsing på nordområdene. Tildelingene vil bidra til et stabilt aktivitetsnivå som kan motvirke det fremtidige fallet i norsk olje- og gassproduksjon, og vil bidra til å opprettholde Norges viktige rolle som en forutsigbar energileverandør, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.
 
Tildelingene i 20. konsesjonsrunde omfatter ni nye utvinningstillatelser i Barentshavet og 12 nye utvinningstillatelser i Norskehavet. Regjeringen legger stor vekt på hensynet til viktige fiskeriområder og miljøsensitive områder langs kysten. Miljø- og fiskerivilkårene for 20. konsesjonsrunde er derfor skjerpet. Blant annet er det i enkelte blokker innført tidsbegrensninger for gjennomføring av seismiske undersøkelser.

Prosessen knyttet til 20. konsesjonsrunde har gått parallelt med forvaltningsplan-arbeidet for Norskehavet. Forvaltningsplanen legges frem snarlig og tildelingene er i tråd med denne.

- Jeg er opptatt av at det blir stilt strenge miljø- og fiskerivilkår til selskapene som mottar tildelinger i 20. konsesjonsrunde. Blokkspesifikke vilkår med blant annet tidsbegrensninger for leteboring og seismikkinnsamling vil balansere miljø-, fiskeri- og petroleumshensyn på en god måte, sier Riis-Johansen.

34 selskaper får tilbud om andeler i utvinningstillatelser, og 15 selskaper får tilbud om operatørskap i 20. konsesjonsrunde. Ett av disse selskapene, North Energy AS, får tilbud om sitt første operatørskap på norsk sokkel.

- Det er positivt for mangfoldet på norsk sokkel at North Energy har nådd opp i konkurransen om operatørskap i 20. konsesjonsrunde. Nordnorske selskaper som North Energy vil kunne spille en viktig rolle i å utvikle petroleumsvirksomheten i landsdelen, sier Riis-Johansen.

I tråd med regjeringens åpenhetslinje ble forslag til utlysning i 20. konsesjonsrunde for første gang sendt på offentlig høring. Etter søknadsfristen ble det også for første gang offentliggjort hvilke blokker som selskapene søkte på.

Innen søknadsfristen 7. november 2008 hadde 46 selskaper søkt på utvinningstillatelser i 20. konsesjonsrunde. Utlysning av 20. konsesjonsrunde skjedde 27. juni 2008 og omfattet 79 blokker i Barentshavet og Norskehavet.

Selskaper som får tilbud om operatørskap
(antall operatørskap i parentes):
AS Norske Shell (1)
BG Norge AS (2)
Chevron Norge AS (1)
E.ON Ruhrgas Norge AS (1)
Eni Norge AS (2)
ExxonMobil E&P Norge AS (1)
GDF SUEZ E&P Norge AS (1)
Hess Norge AS (1)
Lundin Norway AS (1)
Marathon Petroleum Norge AS (1)
North Energy AS (1)
OMV Norge AS (1)
Petro-Canada Norge AS (1)
StatoilHydro ASA (5)
Total E&P Norge AS (1)

Selskaper som får tilbud om deltagerandeler
(antall andeler i parentes, inkludert der selskapene er operatør):
AS Norske Shell (2)
Aker Exploration AS (4)
BG Norge AS (2)
Centrica Resources Norge AS (1)
Chevron Norge AS (1)
Concedo ASA (1)
ConocoPhillips Skandinavia AS (1)
Dana Petroleum Norway AS (2)
Det Norske Oljeselskap AS (1)
Discover Petroleum AS (3)
DONG Norge AS (1)
E.ON Ruhrgas Norge AS (2)
Eni Norge AS (3)
ExxonMobil E&P Norge AS (1)
Faroe Petroleum Norge AS (1)
GDF SUEZ E&P Norge AS (1)
Genesis Petroleum Norway AS (1)
Hess Norge AS (1)
Idemitsu Petroleum Norge AS (3)
Lundin Norway AS (2)
Marathon Petroleum Norge AS (1)
Norwegian Energy Company ASA (5)
North Energy AS (4)
OMV Norge AS (2)
Petro-Canada Norge AS (1)
PGNiG Norway AS (1)
Rocksource ASA (3)
RWE Dea Norge AS (2)
Spring Energy Norway AS (2)
StatoilHydro ASA (7)
Svenska Petroleum Exploration Norge AS (1)
Talisman Energy Norge AS (1)
Total E&P Norge AS (1)
Wintershall Norge AS (2)

Vedlegg i pdf format:
Kart
Liste over tildelingene

Lenker:
Utlysning av 20. konsesjonsrunde - pressemelding fra 27. juni 2008 
Stor interesse for 20.konsesjonsrunde på norsk sokkel - pressemelding fra 7. november 2008