Historisk arkiv

Ny gjennomgang av sjøkabelalternativet i Hardanger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet presenterer i dag mandat og sammensetning av fire utvalg som skal stå for en uavhengig gjennomgang av sjøkabelalternativet i Hardanger.

I etterkant av konsesjon gitt 2.juli til å bygge luftledningen Sima-Samnanger, har Regjeringen tatt initiativ til denne eksterne gjennomgangen av sjøkabelalternativet. Utvalgene skal være ferdige innen 1. februar 2011.

- Vi setter ned fire utvalg, som vil sikre en fornyet, uavhengig og grundig gjennomgang av sjøkabelalternativet, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

De fire utvalgene er som følger:

Utvalg 1: Teknologi, økonomi, og andre forhold knyttet til en sjøkabelløsning

- Leder: Roland Eriksson, professor emeritus ved Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.
- Øvrige medlemmer: Inga Bruteig (Forskningssjef NINA), Kari Sletten (Forsker NGU), Vigeir Bunæs (Operasjonsleder, Install It).

Utvalg 2: Virkninger for kraftsystemet ved kabling

- Leder: Professor Göran Andersson, Direktør for EEH-Power Systems Laboratory i Zürich.
- Øvrige medlemmer: Arne Torstein Holen (professor NTNU), Professor Liisa Haarla (Aalto-universitetets tekniska högskola, Esbo, Finland).

Utvalg 3: Konsekvensene av at man trenger lenger tid på en ny overføringsforbindelse til Bergensområdet (BKK-området)

- Leder: Professor Fridrik Baldursson ved School of Business, University of Reykjavik.
- Øvrige medlemmer: Olvar Bergland (1.  amanuensis, UMB), Cathrine Hagem (Forsker (dr.polit), SSB).

Utvalg 4: Samfunnsøkonomiske virkninger av sjøkabelalternativet

- Leder: Professor Arild Hervik ved avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag ved Høyskolen i Molde.
- Øvrige medlemmer: Ann Lisbet Brathaug (seksjonssjef, SSB), Kåre Petter Hagen (professor NHH).

Regjeringen inviterer også Hardangerrådet og andre berørte kommuner til dialog underveis i denne prosessen. Alle utvalgene skal ha egne kontaktmøter med de berørte kommunene. Kommunene inviteres også til å diskutere den endelige utformingen av den vedtatte traséen.

- Departementet vil avholde høringsmøte for alle de involverte lokale og regionale instanser 10.februar 2011, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Les mer om mandatet for de fire utvalgene

Presentasjon fra pressekonferansen i pdf format

Bilde: Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sammen med Hardangerordførerne etter presentasjonen av utvalgene.Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sammen med Hardangerordførerne etter presentasjonen av utvalgene.