Historisk arkiv

IEA: - Norge viktig for verdens energisikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Norge har en unik rolle som både olje- og gassprodusent og en global pådriver for klimagassreduksjoner. Som verdens tredje største eksportør av energi bidrar Norge sterkt til energisikkerheten internasjonalt. Dette er blant konklusjonene i en ny rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA).

I dag presenterer IEA rapporten fra dybdehøringen av Norges energipolitikk. Rapporten er utarbeidet etter at et høringsteam har hatt samtaler med norske myndigheter, industri og interesseorganisasjoner. Disse samtalene fant sted i mai 2010.

IEA gir blant annet positive vurderinger av norsk politikk innenfor kraftmarked, fornybar energi, globalt klimaarbeid og CO2-håndtering, energiforsyningssikkerhet og teknologiutvikling.

-IEA peker på at Norge er svært viktig for energisikkerheten som en av verdens store energieksportører. Gjennomgangen bekrefter samtidig at Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder arbeid for å redusere globale klimagassutslipp og i utvikling av ny teknologi, der vi er blant de land i verden som bruker mest på forskning og utvikling per capita, sier statssekretær Per Rune Henriksen.

IEA ble opprettet i 1974 i kjølvannet av OPEC-landenes oljeembargo. Hensikten var å øke forsyningssikkerheten for medlemslandene. Organisasjonen har i senere tid utviklet seg til et forum for diskusjon og analyse av en rekke energispørsmål. Norge sluttet seg til året etter og byrået har nå 28 medlemsland. IEA er et frittstående organ innenfor OECD og har hovedsete i Paris. En viktig del av IEAs løpende arbeid er dybdehøringer av medlemslandenes energipolitikk.

Instruksjoner fra IEA om nedlasting av rapporten:

Journalists may obtain free review copies of Energy Policies of IEA Countries – Norway 2011 Review by sending a request by email to IEAPressOffice@iea.org.
Energy Policies of IEA Countries – Norway 2011 Review may also be ordered from the IEA Bookshop. Please visit www.iea.org/books or send an email to books@iea.org.