Historisk arkiv

Klart for Brynhild-utbygging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Plan for utbygging og drift (PUD) av Brynhild-feltet ble i dag godkjent av kongen i statsråd. Brynhild er et oljefunn i den sørlige delen av Nordsjøen om lag 230 kilometer sør-vest for Stavanger. Investeringene knyttet til prosjektet er om lag 4 milliarder kroner.

- Utbygging av Brynhild viser at det fortsatt er gode muligheter og stor aktivitet i modne områder på norsk sokkel. Felt som Brynhild er viktige bidrag for å opprettholde produksjonsnivået fremover, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Brynhild planlegges bygget ut med en havbunnsramme knyttet til Pierce-feltet på britisk sokkel. Utvinnbare reserver for Brynhild er anslått til om lag 3,2 millioner standard kubikkmeter olje (om lag 20 millioner fat). Planlagt produksjonsstart er 1. oktober 2013.

Operatøren for Brynhild er Lundin Norway AS, med en eierandel på 50 %. Øvrige rettighetshavere er Talisman Norway AS med 30 %. og Norwegian Energy Company ASA (20 %).