Historisk arkiv

Utvalg skal vurdere den langsiktige energiutviklingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Kongen i statsråd har i dag oppnevnt et bredt sammensatt utvalg som skal se på utviklingen i kraft- og energibalansen til 2030 og 2050.

Kongen i statsråd har i dag oppnevnt et bredt sammensatt utvalg som skal se på utviklingen i kraft- og energibalansen til 2030 og 2050. Formålet med arbeidet er å skape bedre forståelse for de avveiningene vi står overfor i energipolitikken.

- Utvalget vil gi et viktig grunnlag for utarbeidelse av en egen energimelding. Utvalget vil dermed være med på å legge grunnlaget for en ny framtidsrettet og bred energipolitisk plattform, sier olje- og energiministeren Terje Riis-Johansen.

Utvalget vil bli ledet av sjøfartsdirektør Olav Akselsen. Utvalget skal overlevere sin innstilling til Olje- og energidepartementet innen 1. mars 2012.

Utvalget består av:

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen, Stord (leder)
Advokat Marit Arnstad, Stjørdal (nestleder)
Hovedkasserer Ellen Stensrud, Oslo
Direktør Petter Brubakk, Vestby
Prosjektdirektør Raymond Robertsen, Hammerfest
Energi- og miljøkoordinator Bente H. Næss, Nittedal
Leder Lars Haltbrekken, Oslo
Assisterende direktør Kathrine Fog, Oslo
Bonde Eli Reistad, Sigdal
Ordfører Arne Vinje, Vinje
Konserndirektør Wenche Teigland, Bergen
Konserndirektør Steinar Bysveen, Bærum
Adm.dir. Nils Kristian Nakstad, Trondheim
Fagdirektør Torstein Bye, Oslo
Seniorrådgiver Elizabeth Baumann Ofstad, Oslo

Se mandatet for utvalget (PDF-format)