Historisk arkiv

Teknologisenter Mongstad åpnet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I dag ble Teknologisenter Mongstad (TCM) åpnet med statsminister Jens Stoltenberg og olje- og energiminister Ola Borten Moe til stede. TCM er det største og mest fleksible anlegg av sitt slag for uttesting av CO2-fangst.

I dag ble Teknologisenter Mongstad (TCM) åpnet med statsminister Jens Stoltenberg og olje- og energiminister Ola Borten Moe til stede. TCM er det største og mest fleksible anlegg av sitt slag for uttesting av CO2-fangst.

- Det finnes ingen løsning på klimautfordringene som ikke inkluderer fangst og lagring av CO2. Teknologiutvikling er en betingelse for å lykkes med dette. Teknologisenteret på Mongstad er her banebrytende. Erfaringene og den nye kunnskapen testingen på anlegget vil gi oss, kommer til å bringe oss nærmere målet, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

TCM er det eneste testsenteret som tester ut to forskjellige typer teknologier med anvendelse både for utslipp fra kullkraft- og gasskraftverk. Teknologiene som skal testes ut i første fase er basert på henholdsvis kjølt ammoniakk og aminer. TCM er bygget for å kunne fange inntil 100 000 tonn CO2 per år. Senteret er eid av Gassnova (som ivaretar statens interesser) (75,12 %), Statoil (20 %), Shell (2,44 %) og sørafrikanske Sasol (2,44 %).

- Utprøving av teknologier ved TCM er ikke bare viktig for Norge. Målet er at arbeidet ved teknologisenteret skal være et vesentlig bidrag i utvikling av CCS-teknologier globalt. Dette krever et nært samarbeid med industrien, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

I 2006 inngikk den norske stat og Statoil en avtale om å bygge et senter for å teste og kvalifisere CO2-fangstteknologi på Mongstad. Investeringsbeslutning ble fattet av Stortinget i mai 2009. Teknologisenteret har invitert alle leverandører innen CO2-fangstteknologi til å melde interesse for å teste ut sine respektive teknologier på Mongstad. I første omgang skal Alstom (kjølt ammoniakk) og Aker Solutions (aminer) teste ut sine teknologier på anlegget.

Les statsrådens innlegg her.

Statssekretær Eli Blakstad innlegg på CCS-konferanse i Bergen 8. mai kan leses her.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe under åpningen av teknologisenteret på Mongstad. (Ole Berthelsen/OED)