Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

- Vi står overfor en energirevolusjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Publisert på debattsidene i Dagbladet 10. november 2009

Dagens energitrender gir katastrofale følger for klima og energisikkerhet, skriver IEA. Det trengs en revolusjon for å gjøre energisektoren bærekraftig. Oppgaven er formidabel, men det er mulig, skriver Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) i et innlegg i Dagbladet i dag.


”You say you want a revolution”, synger Beatles. I år er Beatles’ budskapet mer aktuelt enn noensinne. I dag gjentar det Internasjonale Energibyrået (IEA) dette når årets World Energy Outlook-rapport lanseres i London. Dagens energitrender gir katastrofale følger for klima og energisikkerhet, skriver IEA. Det trengs en revolusjon for å gjøre energisektoren bærekraftig. Oppgaven er formidabel, men det er mulig.

Frem mot 2030 vil energiforbruket øke med 40 prosent. Utslippene av CO2 øker tilsvarende. Resultatet er global oppvarming på seks grader og økt importavhengighet for en rekke nye land. En slik utvikling er uakseptabel.

”You say you got a real solution”, synger Beatles videre i låta Revolution. I rapporten som i dag blir offentliggjort, viser nettopp IEA hvordan energisektoren kan bidra til å begrense temperaturøkningen til to grader, og hva det vil koste. Det viktigste tiltaket er smartere bruk av energi. Energieffektivisering sparer også klimaet for store utslipp. Den andre store endringen vil være å legge omenergiproduksjonen til teknologier som slipper ut lite eller ingen klimagasser. I praksis betyr det en enorm satsning på fornybar energi, fangst og lagring av CO2 og kjernekraft. Det er nå under en måned til klimaforhandlingene starter i København. Vi trenger en ambisiøs internasjonal klimaavtale, som legger en kostnad på utslipp av klimagasser. Og vi trenger byrdefordelingsmekanismer for å inkludere land i utvikling.

”You ask me for a contribution”, skriver John Lennon. Mitt bidrag er ikke bare å støtte opp om regjeringens arbeid for en ambisiøs internasjonal klimaavtale. I regjeringen jobber vi knallhardt innenfor de områdene IEA anbefaler. Vi fører en aktiv politikk for å utløse energieffektiviseringstiltak. Det gjør regjeringen blant annet gjennom Enova og regler og nye retningslinjer for bl.a. bygninger. Jeg jobber også aktivt for å få fram ny fornybar energiproduksjon. Et nylig gjennombrudd på dette området er overenskomsten med Sverige om et felles marked for grønne sertifikater.

En bærekraftig energisektor krever teknologigjennombrudd. I Statsbudsjettet for 2010 foreslår vi å bevilge 3,5 milliarder kroner til CO2-håndtering. Målet er å utvikle CO2-håndteringsteknologi som kan bli brukt over hele verden. Regjeringen satser bredt på teknologiutvikling og har økt bevilgningene til forskning og utvikling på miljøvennlig energi (fornybar energi og CO2-håndtering) med over 600 millioner kroner fra 2007 til 2010, en økning på mer enn 250 prosent.

Men vi kommer ikke utenom at verden trenger mer energi. Tall i rapporten viser at 1,5 milliarder mennesker ikke har tilgang til moderne energiformer. Millioner av barn mangler lys til lekselesing. Millioner av kvinner og barn inhalerer helsefarlig røyk når de lager mat. Sterk økonomisk vekst i land med et forholdsvis lavt velferdsnivå fører til at det er behov for mer olje og gass frem mot 2030 – også i to-gradersbanen. IEA poengterer at gass vil spille en hovedrolle uansett scenario. Gass gir vesentlig lavere utslipp enn kull. Gass kan være en viktig backup-kilde for eksempelvis vindkraft, som vi ser iSpania allerede. Uten gass blir fornybarandelen mindre fordi man trenger et alternativ de dagene det ikke blåser. I et slikt perspektiv er det fornuftig og nødvendig at Norge fortsatt satser på olje- og gassutvinning. En slik satsing strider ikke mot en omlegging til en mer bærekraftig energisektor. Tvert i mot er det nødvendig å satse på olje- og gass, på energieffektivisering, på fornybare energikilder og på CO2-håndtering.

“It’s gonna be all right”, avslutter Beatles Revolution. Jeg håper og tror det samme er tilfelle for den omleggingen energisektoren står overfor. IEAs budskap er at omleggingen er mulig. Utfordringen er enorm og det vil koste. Men det vil koste betydelig mange ganger mer dersom vi ikke får kontroll med klimaendingene. Jeg merker meg derfor at IEA har et positivt budskap i kjølvannet av finanskrisen. Krisen har redusert etterspørselen etter energi. Derfor faller de energirelaterte klimagassutslippene i 2009 med tre prosent sammenlignet med i fjor.  gjør det noe lettere å realisere to-gradersbanen. Men det må handles nå. For hvert år man utsetter handling globalt, øker kostnadene ved en omlegging av energisektoren med 500 milliarder dollar, skriver IEA. Utfordringen er enorm, men ikke umulig. Jeg våger derfor å tro på teksten til John Lennon – It’s gonna be all right.

Last ned World Energy Outlook fra IEAs hjemmesider

Til toppen