Historisk arkiv

Samferdselsministeren: Nei til flere EU kontroller

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

EU har kommet med et forslag om hyppigere og flere EU-kontroller. Denne uken skrev samferdselsminister Marit Arnstad brev til EUs formannskap og transportministrene i EU der hun tar opp sin bekymring for omfanget av kontrollene.

Forslaget går altfor langt. Vi mener kostnadene og ulempene de foreslåtte endringene vil medføre, ikke står i samsvar med nytten i form av økt trafikksikkerhet.  For eksempel har vi en million tilhengere i Norge som vil bli omfattet av endringen. Det vil bety økte kostnader for veldig mange og vi synes det er unødvendig, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

 - Jeg er opptatt av at kjøretøyer på norske veier skal være sikre. Jeg ønsker velkommen økt fokus på kvaliteten i kontrollene og mener vi sikrer dette med dagens EU kontrollordning, sier samferdselsministeren.

Les brevet til EUs formannskap og transportministrene i EU, her.

Hva inneholder forslaget?

  • Flere kjøretøygrupper omfattes: motorsykler, mopeder, lette tilhengere (under 3500kg) og traktorer registrert for hastighet over 40km/t.
  • Hyppigere kontroll av biler over 6 år. (eller 160 000km/t) Disse skal nå kontrolleres hvert år mot tidligere annenhvert år.

 

Foto: Olav Heggø, Fotovisjon