Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Det andre NEFAB-møtet ble avholdt i Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Etter det konstituerende møtet i NEFAB-rådet 6. februar ble det andre møtet i NEFAB-rådet holdt i Oslo 21. mai. Rådet drøftet arbeidsplanen for 2013 og en strategisk plan for samarbeidet.

Etter det konstituerende møtet i NEFAB-rådet 6. februar ble det andre møtet i NEFAB-rådet holdt i Oslo 21. mai. Rådet drøftet arbeidsplanen for 2013 og en strategisk plan for samarbeidet.  

På møtet i Oslo deltok representanter for transportdepartementene fra de fire deltagende statene  Estland, Finland, Latvia og Norge, samt representanter for forsvarsdepartementene i Finland og Norge. I tillegg deltok lederne i de tre NEFAB-komitéene, og lederne i styringsorganene for samarbeidet mellom Avinor og tilsvarende tjenesteyterne i de andre statene.  

NEFAB-rådet er det øverste besluttende organ i NEFAB. Samferdselsdepartementet har formannskapet i NEFAB-rådet i dette første året av NEFAB-samarbeidet. Leder for NEFAB-rådet er Ottar Ostnes, ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet.

Ved avslutningen av møtet oppsummerte lederen i NEFAB-rådet resultatet slik: Det er en glede for meg å kunne meddele at det andre møtet i NEFAB-rådet demonstrerte vårt engasjement for å gjøre samarbeidet i NEFAB til en suksess. Dette tegner godt for den videre utviklingen av samarbeidet og de viktige milepælene som ligger foran oss, i løpet av dette året og senere.

NEFAB-rådet godkjente i prinsippet – med forbehold om nasjonal klarering i hvert land – utkastet til svar til EU-kommisjonen angående den formelle evalueringen av NEFAB i forhold til kravene i lovgivingspakken om ’Et felles europeisk luftrom’. Videre drøftet NEFAB-rådet arbeidsplanen for 2013 og en strategisk plan for samarbeidet. Det ble også tid til status­rapporteringer fra de 3 NEFAB-komitéene og fra tjenesteyterne. Det viktigste samarbeids­tiltaket mellom tjenesteyterne de nærmeste årene er gjennomføringen av et konsept for styring av lufttrafikken som kalles ”Free Route Airspace” i luftrommet over Norden-Baltikum innen utgangen av 2015. Dette prosjektet krever tett samarbeid med nabolandene. NEFAB-rådet er fullt klar over dette, og er bestemt på å gjøre det som er nødvendig for å kunne realisere prosjektet. NSA-komitéen fikk i oppdrag å utrede et opplegg for bruk av engelsk som eneste språk i deler av luftrommet innenfor NEFAB. Et slikt krav kan legge til rette for tjenesteutøvelse på tvers av landegrensene i større utstrekning enn tilfellet er i dag.

Neste møte i NEFAB-rådet skal finne sted 19. september. I forbindelse med dette møtet vil også det konstituerende møtet i konsultasjonsorganet for tjenesteyterne i NEFAB bli arrangert.


For flere opplysninger - se:

Til toppen