Historisk arkiv

E18 Langåker — Bommestad: 8 kilometer ny firefelts veg ferdig i 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Arbeidet med utbygging av ny firefelts veg på den om lag åtte kilometer lange strekningen Langåker – Bommestad på E18 i kommunene Larvik og Sandefjord i Vestfold kan ta til ved årsskiftet 2006/2007. Den nye vegen kan åpnes for trafikk høsten 2009. (16.06.06)

Pressemelding

Nr.: 52/06
Dato: 16.06.06

E18 Langåker – Bommestad: 8 kilometer ny firefelts veg ferdig i 2009

Arbeidet med utbygging av ny firefelts veg på den om lag åtte kilometer lange strekningen Langåker – Bommestad på E18 i kommunene Larvik og Sandefjord i Vestfold kan ta til ved årsskiftet 2006/2007. Den nye vegen kan åpnes for trafikk høsten 2009.

Dette går fram av et forslag som ble lagt fram i statsråd i dag.

- Med denne utbyggingen fjerner vi en flaskehals på E18 mellom Oslo og Kristiansand. Denne vegen er en av de viktigste stamvegstrekningene i Norge, med stor betydning for både folk og næringsliv. Utbyggingen vil gi bedre trafikkflyt og bidrar også til tryggere trafikk og bedre miljøforhold på strekningen, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Prosjektet omfatter blant annet bygging av ny bru over Numedalslågen og en om lag 300 meter lang miljøtunnel gjennom et høydedrag omtrent midt på strekningen. I prosjektet inngår også tre planskilte kryss.

De samlede kostnadene for E18 Langåker - Bommestad er 1 260 millioner kroner, og prosjektet skal i sin helhet finansieres av bompenger.

Til redaksjonen:

For nærmere opplysninger – se

St.prp nr. 78 (2005-2006) Om utbygging og finansiering av E18 Langåker – Bommestad i Vestfold. (NB kartskisse på side 3 i proposisjonen)