Historisk arkiv

Ola Mørkved Rinnan ny styreleder i Avinor AS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

På generalforsamlingen i Avinor AS onsdag 23. juni ble Ola Mørkved Rinnan valgt til ny styreleder i selskapet. Han overtar vervet etter Inge K. Hansen, som har sittet fire år som styreleder i Avinor, og fratrer etter eget ønske.

På generalforsamlingen i Avinor AS onsdag 23. juni ble Ola Mørkved Rinnan valgt til ny styreleder i selskapet. Han overtar vervet etter Inge K. Hansen, som har sittet fire år som styreleder i Avinor, og fratrer etter eget ønske.

- Avinor er et selskap med sektorpolitiske mål og med et samfunnsoppdrag som består i å drive og utvikle et landsomfattende nett av lufthavner og en samlet flysikringstjeneste i Norge. Jeg er glad for at konsernsjef Ola Mørkved Rinnan tar på seg oppgaven som styreleder, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Ola Mørkved Rinnan (61) er valgt til ny styreleder i Avinor for en periode på to år. Han er utdannet sivilingeniør og er i dag konsernsjef i Eidsiva Energi. Rinnan har tidligere vært styremedlem i Oslo Lufthavn, Gardermoen og hatt flere andre styreverv.

På generalforsamlingen ble styremedlemmene Oddbjørg Starrfelt, Petter Jansen og Marianne Njåstein gjenvalgt for en periode på to år.
Etter generalforsamlingen 23. juni 2010 består styret i Avinor av følgende medlemmer:

Styreleder Ola Mørkved Rinnan, Hamar, konsernsjef
Nestleder Kristin Vangdal, Tromsø, markedsansvarlig
Oddbjørg Starrfelt, Time, seniorrådgiver
Petter Jansen, Røyken, administrerende direktør
Marianne Njåstein, Bærum, økonomidirektør
Dag Helge Hårstad, Stjørdal, administrerende direktør
Helge Løbergsli, Gjemnes, teamleder
Christian Berge, Stavanger, flygeleder
Ingrid Synnøve Brendryen, Vennesla, LTT-fullmektig
Torunn Sneltvedt, Oslo, kommunikasjonsrådgiver

På generalforsamlingen ble også endrede vedtekter for Avinor vedtatt. De nye
vedtektene skal blant annet bidra til å tydeliggjøre selskapets formål og presisere styrets oppgaver og ansvar.

Generalforsamlingen har i samsvar med statsbudsjettet for 2010 vedtatt å ikke ta ut utbytte fra Avinor AS for regnskapsåret 2009.
Avinor AS er et fullt ut statlig aksjeselskap. Samferdselsdepartementet forvalter de statlige eierinteressene i selskapet, og samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet.For flere opplysninger – se:
• Vedtekter for Avinor AS (av 23. juni 2010)


For mer informasjon – ta kontakt via:
• Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)