Historisk arkiv

Norge og Island – har undertegnet luftfartsavtale med EU og USA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Jeg er glad for at vi nå har landet en luftfartsavtale som blant annet har som mål å harmonisere regelverk på begge sider av Atlanteren. Dette vil sikre en tryggere transatlantisk luftfart, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Fra venstre: Samferdselsminister, Norge, Magnhild Meltveit Kleppa, Ambassadør, Utenriksdepartementet, Island, Kristján Andri Stefánsson, Luftfartsdirektør, Ungarn/EU, Máté Gergely, USAs ambassadør til Norge, Barry B. White (foto: Samferdselsdepartementet)

- Jeg er glad for at vi nå har landet en luftfartsavtale som blant annet har som mål å harmonisere regelverk på begge sider av Atlanteren. Dette vil sikre en tryggere transatlantisk luftfart, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

EU, USA, Island og Norge har undertegnet en luftfartsavtale om Island og Norges tilknytning til luftfartsavtalen mellom USA og EU.

Island og Norge, som gjennom EØS-avtalen er fullt integrerte i det europeiske luftfartsmarkedet, vil nå være likestilt med EU-landene i luftfartssamarbeid med USA.

- Dette vil sikre at norske flyselskap får samme konkurransevilkår som EU-landene overfor USA, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Avtalen inkluderer enighet om å øke luftfartssikkerheten og videreutvikle regelverk for å bekjempe luftfartens negative innvirkning på miljø. Partene har forpliktet seg til å gjennomføre avtalen uten at det skal gå på bekostning av arbeidstakernes rettigheter. Det er første gang arbeidstakernes rettigheter er nevnt i en luftfartsavtale.

Avtalen er fase II av luftfartsavtalen mellom EU og USA. Norge og Island sluttet seg til første del av avtalen i Brussel, i desember 2009.  Island og Norge har deltatt i forhandlingene om fase II, som observatører.

Pressemelding om avtale mellom EU og USA.