Historisk arkiv

Endring av lufthavnsavgifter for 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Vårt landsdekkende nettverk av flyplasser sikrer en effektiv luftfart for folk og næringsliv i hele landet. Luftfavnsavgiftene skal bidra til å finansiere dette viktige tilbudet, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

- Vårt landsdekkende nettverk av flyplasser sikrer en effektiv luftfart for folk og næringsliv i hele landet. Luftfavnsavgiftene skal bidra til å finansiere dette viktige tilbudet, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Samferdselsdepartementet har i dag vedtatt lufthavnavgifter for Avinors lufthavner for 2013. Avgiftene vil gjelde fra 1. januar 2013.

Vedtaket innebærer følgende endringer:

  • Passasjeravgift innland økes fra 46 kroner i 2012 til 47 kroner i 2013.
  • Passasjeravgift utland økes fra 60 kroner i 2012 til 61 kroner i 2013.
  • Securityavgift økes fra 54 kroner i 2012 til 55 kroner i 2013.
  • Startavgift for kontinentalsokkelen økes fra 6 840 kroner i 2012 til 6 956 kroner i 2013.

Økningene er tilpasset forventet prisstigning.

Bunnfradrag fases ut
I 2011 ble det innført en midlertidig ordning med et bunnfradrag i startavgiften. Ordningen innebærer at det ikke betales startavgift for de første seks tonnene av flyets vekt. Bunnfradraget i den ordinære startavgiften reduseres med 50 prosent i 2013 og fjernes helt i 2014. Satsen per tonn reduseres dermed fra 70 kroner i 2012 til 67 kroner i 2013. Endringene betyr en økning i startavgiften på om lag 1,4 prosent.

Avinor gis rett til å hente inn dokumentasjon på sertifisert maksimal avgangsvekt for å sikre likt grunnlag for avgiftsfastsettelse for norske og utenlandske fly.

For flere opplysninger – se:
Forskrift om avgifter på lufthavnene til Avinor i 2013, fastsatt av 30. oktober, 2012 av Samferdselsdepartementet.