Historisk arkiv

Felleseuropeisk signalanlegg skal gradvis innføres på jernbanenettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Store deler av signalanleggene er nedslitte og må moderniseres. Regjeringen har besluttet at det norske jernbanenettet på sikt skal utrustes med det felleseuropeiske signalanlegget ERTMS. Den nye teknologien skal bidra til færre forsinkelser, høyere sikkerhet og rimeligere vedlikehold på jernbanenettet, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

 - Store deler av signalanleggene er nedslitte og må moderniseres. Regjeringen har besluttet at det norske jernbanenettet på sikt skal utrustes med det felleseuropeiske signalanlegget ERTMS. Den nye teknologien skal bidra til færre forsinkelser, høyere sikkerhet og rimeligere vedlikehold på jernbanenettet, sier samferdselsminister Marit Arnstad. 

Regjeringen har ikke tatt stilling til utbyggingstempo og investeringer i banestrekninger for ERTMS. Jernbaneverket har fått i oppdrag å utarbeide et forslag til utbyggingsstrategi for ERTMS.

- Det nåværende signalanlegget er så gammelt og nedslitt at det ikke er et alternativ å fortsette å reparere og vedlikeholde dette i det lange løp. Ofte er det signalfeil som fører til forsinkelser i togtrafikken. Med nytt signalanlegg får vi et langt mer robust og pålitelig togtilbud, sier Arnstad.  

Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til utbyggingsstrategien for ERTMS i forslaget til Nasjonal transportplan 2014-2023, som legges fram våren 2013. 

På Østre linje på Østfoldbanen er Jernbaneverket allerede i gang med et ERTMS-prøveprosjekt.  

ERTMS står for European Rail Traffic Management System. Dette er et felleseuropeisk regelverk og en teknologisk plattform som skal tilrettelegge for at tog kan kjøre på kryss og tvers gjennom hele Europa - uten å støte på hindringer i form av nasjonale særregler.

Norges EØS-medlemskap bidrar etter Samferdselsdepartementets oppfatning sterkt til at ERTMS vurderes som det eneste reelle alternativet for nytt signalanlegg på det norske jernbanenettet.


For flere opplysninger - se:

  • Brev av 26. november 2012 fra Samferdselsdepartementet til Jernbaneverket
  • Jernbaneverkets nettsider om ERTMS
  • Det europeiske jernbanebyrået ERAs nettsider om ERTMS