Historisk arkiv

Grønt lys for etablering av godkjenningsordning for selvbygde kjøretøy.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Vi legger nå til rette for et regelverk som gir mulighet for å benytte selvbygde kjøretøy på norske veier. Ordningen skal være på plass våren 2013, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Samferdselsdepartementet gir nå Vegdirektoratet i oppgave å utarbeide en forskrift for godkjenning av amatørbygde kjøretøy. Forskriften skal være på plass 1. januar 2013.

Statens vegvesen vil som kontroll,- og godkjenningsmyndighet legge til rette for både kontroll og behandling av søknad. Søkeprosessen for interessenter kan begynne våren 2013.

Interesseorganisasjoner som AMCAR, (eier og bruker av amerikansk bil i Norge), NMCU (Norsk Motorcykkel Union) og NFSOK (Norsk Forening for Spesielle og Ombygde Kjøretøy) har i lengre tid ønsket et slikt regelverk på plass.