Historisk arkiv

Høyere fartsgrense for ekspressbusser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Økt fartsgrense for ekspressbusser vil gjøre kollektivtransport mer attraktiv for reisende, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

- Økt fartsgrense for ekspressbusser vil gjøre kollektivtransport mer attraktiv for reisende, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Samferdselsdepartementet forslår å endre trafikkreglene slik at fartsgrensen for ekspressbusser heves til 90 og 100 kilometer i timen, der fartsgrensen på stedet er 90 eller 100 kilometer i timen.

Tidligere har det ikke vært tillatt for busser å kjøre fortere enn 80 kilometer i timen, selv om fartsgrensen har vært høyere.

- En oppmyking av regelverket vil i tillegg til å gi bedre framkommelighet for bussene, gi bedre trafikkflyt, noe som generelt er positivt for trafikksikkerheten, sier samferdselsministeren.

Forslaget vil gjelde på de sikreste vegene og for de sikreste bussene, dvs de som utelukkende er innrettet med bilbelte og sitteplasser (buss klasse III).

Vegdirektoratet har hatt forslaget ute på høring. De aller fleste høringsinstansene var positive til forslaget.

Endringen vil tre i kraft 1. januar, 2013.

For mer informasjon – les høringsbrevet fra Statens vegvesen:
Endring av fartsgrenser for buss – trafikkreglenes § 13 nr. 4.