Historisk arkiv

Midlertidige kjøreforbud ved akutt luftforurensing:

Statens vegvesen og politiet får rett til å gi gebyr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Regjeringen ønsker å forenkle og effektivisere håndheving av midlertidige kjøreforbud ved akutt luftforurensning. Statens vegvesen får nå, i tillegg til politiet, rett til å håndheve slike forbud, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Vegtrafikkloven gir kommuner og Statens vegvesen rett til å vedta midlertidige trafikkregulerende tiltak av hensyn til akutt luftforurensning. Dette kan for eksempel dreie seg om dieselforbud og par- og oddetallskjøring på dager med mye luftforurensing.

Slike midlertidige tiltak håndheves i dag av politiet og reaksjonen ved overtredelse er forelegg etter vegtrafikkloven. Samferdselsdepartementet endrer nå gebyrforskriften som innebærer at gebyr blir innført som reaksjon og at både politiet og Statens vegvesen får rett til å kontrollere og ilegge gebyr. Gebyrsatsen er satt til 1500 kroner.

- Det er viktig at midlertidig trafikkregulerende tiltak håndheves effektivt når de først innføres. Endringen vi nå gjør sikrer dette, sier Arnstad.