Historisk arkiv

InterCity-strekningene: Ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredningen er nå klar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Jernbaneverket la 16. februar 2012 frem sin konseptvalgutredning for utbygging av InterCity-strekningene på Østlandet. Nå foreligger en ekstern kvalitetssikring av denne utredningen.

Det er Dovre Group og Transportøkonomisk institutt som har gjennomført den eksterne kvalitetssikringen (KS1) av Jernbaneverkets konseptvalgutredning (KVU), på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet.

Samferdselsdepartementet skal nå behandle KS1-rapporten og kommer tilbake til utbyggingen av InterCity-strekningene i Nasjonal transportplan 2014-2023.  

Les rapporten her

For spørsmål om KS1-rapporten – ta kontakt med:
Thorleif Sunde, oppdragsleder i Dovre Group, e-post: thorleif.sunde@dovregroup.com, telefon 415 73 575

For ytterligere informasjon om konseptvalgutredningen – se:
Jernbaneverkets nettsider om InterCity-strekningene