Historisk arkiv

Nye regler åpner for amatørbygde kjøretøy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Forskrift om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy er nå vedtatt. Det betyr at privatpersoner kan få adgang til å bygge kjøretøyer til eget bruk, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Forskrift om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy ble vedtatt 10. oktober i år og gir privatpersoner adgang til å bygge kjøretøy til eget bruk etter et nærmere beskrevet teknisk regelverk.

Vegdirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet muligheten for en godkjenningsordning for amatørbygde kjøretøyer. Forslag til forskrift var på høring høsten 2012.

Forskriften setter krav til søkeprosess og dokumentasjon, men det vil bli lempet på tekniske krav innenfor rammen av det som er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig.

Trafikksikkerheten blir godt ivaretatt ved trinnvis oppfølgning av byggeprosjektene. 

Det er vedtatt en begrensning på hvor mange kjøretøyer som kan godkjennes etter denne ordningen årlig: 100 biler og 130 MC-er.

Forskriften trer i kraft 1.1. 2014. Den gjelder ikke byggeprosjekter som er påbegynt før denne datoen.