Historisk arkiv

Trontalen:

- Norge er mulighetenes samfunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

- FN anser Norge for å være ett av de beste land å bo i. Det forplikter oss, sa Hans Majestet Kongen i sin tale til det 152. Storting ved dets åpning i dag. Trontalen gir uttrykk for hovedlinjene i regjeringens politikk for det kommende året.

- Norge er mulighetenes samfunn. Menneskene er vår viktigste ressurs. Gode muligheter for den enkelte til å delta i samfunns- og arbeidslivet, et høyt utdanningsnivå og landets naturgitte ressurser gir oss rike muligheter for ny utvikling, sa Kongen i trontalen.

Hans Majestet Kongen leser trontalen ved åpningen av det 152. Storting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Majestet Kongen leser trontalen ved åpningen av det 152. Storting. Foto: Thomas Fraser/Stortinget

 

 

 

Regjeringen vil styrke, fornye og videreutvikle fellesskapet. Å være verdens mest inkluderende samfunn der alle er med, er regjeringens visjon. Regjeringen vil legge til rette for å skape og for å dele, slik at mennesker kan leve gode og meningsfylte liv over hele landet.

Det forplikter at FN anser Norge for å være ett av de beste land å bo i. Regjeringen vil følge opp denne forpliktelsen og bruke de store mulighetene i internasjonalt arbeid mot fattigdom og for en fredeligere verden. Norge skal være en fredsnasjon og en miljønasjon.

 

Hele regjeringen er til stede ved den høytidelige åpningen av Stortinget. Etter at Kongen har lest trontalen, får Stortinget seg forelagt en melding om rikets tilstand. Utdrag av denne fremføres av ett av regjeringsmedlemmene, vanligvis den yngste statsråden, og ble i år lest av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Meldingen er en gjennomgang av regjeringens politikk det siste året, omtale av hva som er oppnådd, og viktige forslag som er lagt fram.