Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Regjeringens gave til kongeparet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Istandsetting av området Dronningberget på Bygdøy er regjeringens gave til kongeparet i forbindelse med deres 70-årsdager. Gaven består av restaurering av monumentet over grev Herman Wedel Jarlsberg, restaurering av Sæterhytten og av selve landskapet. Regjeringen har ønsket å gi en gave med nær tilknytning til kongehuset, og som samtidig kan være til glede for allmennheten.

Istandsetting av området Dronningberget på Bygdøy er regjeringens gave til kongeparet i forbindelse med deres 70-årsdager 21. februar og 4. juli 2007. Gaven består av restaurering av monumentet over grev Herman Wedel Jarlsberg, restaurering av Sæterhytten og av selve landskapet. Regjeringen har ønsket å gi en gave med nær tilknytning til kongehuset, og som samtidig kan være til glede for allmennheten.

Restaureringen av området skal bringe den historiske parken til heder og verdighet eller lang tids forfall. Området blir satt i stand for publikum og tilbakeført som det var ved midten av 1800-tallet. Dronningberget var den eldste delen av folkeparken som kong Karl Johan grunnla i 1836. Dronningberget har fått sitt navn etter Karl Johans dronning, Desiré. Kollen het opprinnelig Lindehaugen og inngikk i parkanlegget til Bygdø Kongsgård fra 1700-tallet. Dronningberget har en særlig naturrikdom, og den særegne linde- og hasselskogen utgjør et vesentlig element i områdets rekreasjonsverdi.

Gaven består av tre delprosjekter:

  • Restaurering av Wedel- monumentet – som er en byste av grev Herman Wedel Jarlsberg og som på en sterk måte symboliserer forholdet mellom regjering og konge. Ved sokkelen hviler den sørgende riksløven. Monumentet ble besluttet reist av Karl Johan da Wedel døde, og ble avduket i 1845. Wedel Jarlsberg var kronprins Karl Johans rådgiver ved sammensettingen av det norske statsråd etter unionsinngåelsen i 1814, ble finansminister og senere stattholder. Bysten er utført i sink av den norske billedkunstneren Hans Michelsen (1789-1859). Rundt monumentet var det opprinnelig et smijernsstakitt, tegnet av den danske arkitekten J.M Neblung, som nå skal rekonstrueres.  

Monumentet over grev Wedel slik det står i dag. Foto: Norsl Folkemuseum
   t.v. monumentet over grev Wedel slik det stod før restaureringen startet. Foto: Norsk Folkemuseum.
   t.h. monumentet slik det var i sin opprinnelige form. Foto: Oslo Bymuseum

 

  • Restaurering av Sæterhytten med tilhørende musikkpaviljong – som ligger i skogområdet bak Wedel-statuen på Dronningberget. Bygningen ble opprinnelig oppført som badehus ved Oscarshall, men senere flyttet. Sæterhytten ble innviet i 1862 med den senere kong Haakon VIIs mor, bestemor og oldemor til stede. Fra 1866 ble huset benyttet som serveringssted og ofte brukt ved festelige anledninger og feiringer, også kongelige.

Sæterhytten. Foto: Norsk FolkemuseumSæterhytten. Foto: Oslo Bymueseum
   t.v. Sæterhytten slik den står i dag. Foto: Norsk Folkemuseum
   t.h. Bildet viser Sæterhytten fra da den var i drift som kafé. Foto: Oslo Bymueseum

 

  • Restaurering av landskapet – som omfatter blant annet gjenoppbygging av stier, opparbeiding av utsiktspunkter, utplassering av benker, tynning av skog og tiltak for å bedre trafikksituasjonen ved inngangspartiet til parken.

Prosjektene gjennomføres av Statsbygg på oppdrag fra Norsk Folkemuseum i nær dialog med Riksantikvaren og fylkesmannens miljøvernavdeling. Restaureringen av monumentet over Wedel og av parken vil bli ferdigstilt i sommer. Sæterhyttens restaurering er svært omfattende og den vil fortsette utover i 2008. Dronningberget med sine monumenter er symboler på det kongelige nærvær på Bygdøy og nyåpningen finner sted samme år som kongeparet tar i bruk Bygdø kongsgård som sommerbolig.

Dronningberget har fra 2004 vært disponert av Norsk Folkemuseum.

Til toppen