Historisk arkiv

– Brasil nøkkelland i arbeidet mot avskoging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Jens Stoltenberg møtte i dag direktøren i skogforvaltningstjenesten i Brasil, Tasso de Azevedo. – Brasil er et nøkkelland i det globale arbeidet mot avskoging. Amazonas er verdens største regnskog, og Brasil har nyttige erfaringer å dele med oss på dette området, sa Stoltenberg etter møtet.

Hensikten med møtet var å lære mer om forvaltningen av Amazonas. Amazonas dekker 60 prosent av Brasils areal, og Brasil har de siste oppnådd å redusere avskogingen betydelig.

– Brasil fører nå en aktiv politikk mot avskoging. Brasilianerne har også kommet langt med å utvikle systemer for overvåking og måling av avskoging. Det var derfor svært nyttig for meg å høre hva de Azevedo hadde å fortelle om hvordan brasilianske myndigheter legger opp sitt arbeid mot avskoging.  Brasil vil sannsynligvis bli en viktig samarbeidspartner for Norge i vår skogsatsing, sa Stoltenberg.

Statsministeren varslet under klimakonferansen på Bali i desember 2007 at Norge er beredt til å trappe opp innsatsen mot avskoging i utviklingsland til om lag tre milliarder kroner årlig.

–Avskoging står for om lag 20 prosent av verdens klimagassutslipp. For å oppnå tilstrekkelige reduksjoner i utslippene, må tiltak mot avskoging i en eller annen form bli en del av den neste klimaavtalen.