Historisk arkiv

Vil jobbe for bedre mødrehelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Klima, FN-reform og mødre- og barnehelse er viktige punkt på programmet når statsminister Jens Stoltenberg denne uken reiser til Afrika. Stoltenberg vil blant annet ha afrikanske land med på en offensiv for å få ned tallet på kvinner som dør i barsel.

– Mens kampen for å redusere barnedødeligheten i verdens fattige land går bra, har det skjedd lite for å redde mødrene. Færre barn dør fordi vi har vaksinert mange barn, men for mødrehelse ser vi nesten ingen framgang, sier Stoltenberg.

Stoltenberg peker på at det er enkle midler som skal til for å nå FNs tusenårsmål for å redusere dødeligheten blant kvinner og barn i fattige land. Dette skriver han også om i det siste nummeret av det internasjonale medisinske tidsskriftet The Lancet. Nye tall fra FN og Verdens helseorganisasjon (WHO) viser at barnedødeligheten går ned, mens det praktisk talt ikke er noen framgang i reduksjonen av mødredødeligheten.

– Hvert minutt dør det en kvinne i barsel ett eller annet sted i verden. Den farligste dagen i mange kvinners liv er den dagen de føder barn. De dør av årsaker som lett kunne vært forhindret, sier Stoltenberg.

Les statsministerens artikkel i The Lancet.

Statsministerens program

16.-18. april - Sør Afrika:     
Statsministeren møter blant anna tidlegare president Nelson Mandela. Det blir også eit klimarelatert bedriftsbesøk og besøk til ein VM-stadion i Soweto i samband med Grønt fotball-VM.

19.-20. april – Mauritius:
Statsministeren er invitert til å halda innlegg på SADCs utviklingskonferanse (Southern African Development Community: http://www.sadc.int/conference/).
Bilaterale møte med afrikanske stats- og regjeringssjefar.

21.-23. april – Tanzania:
Besøk til norskstøtta skog- og helseprosjekt. Møte med Tanzanias president Kikwete.