Historisk arkiv

Klima viktig tema under FNs generalsekretærs besøk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

- Jeg er glad for å kunne ta i mot og ønske FNs generalsekretær Ban Ki-moon velkommen til Norge. Dette besøket gir oss en unik mulighet til å diskutere hvordan vi sammen kan møte noen av de største utfordringen verden står foran. Det sa statsminister Jens Stoltenberg etter samtaler med FNs generalsekretær i Oslo mandag.

Statsminister Jens Stoltenberg og FNs generalsekretær Ban Ki-moon
FNs generalsekretær (t.v.) ble tatt imot av statsminister Jens Stoltenberg mandag morgen. Foto: Statsministerens kontor.

Statsminister Jens Stoltenberg og FNs generalsekretær Ban Ki-moon møttes på Statsministerens kontor for blant annet å diskutere klimaforhandlingene og hvordan Norge og FN kan bidra til å få på plass en ny og ambisiøs klimaavtale i København i desember.

- Jeg er betinget optimist når det gjelder å lykkes i København. Jeg er bekymret for framdriften i forhandlingene, men samtidig mener jeg at man er på rett vei. Jeg vil rose generalsekretæren for hans initiativ til å samle verdens ledere til et klimatoppmøte i New York 22. september, sa statsministeren.

Under sitt Norgesbesøk vil generalsekretær Ban Ki-moon reise til Svalbard for selv å se effekten av klimaendringene i nord.

Status for FNs tusenårsmål var også et tema på møtet. Norge har tatt et spesielt ansvar for tusenårsmål nummer fire og fem, barn- og mødrehelse.

- Det er en skam at vi ikke ser framgang på disse områdene. Det er tragisk og det viser også hvor lav status kvinner og kvinnehelse har i mange samfunn. I september vil FNs generalsekretær, statsminister Gordon Brown, president i verdensbanken, Bob Zoellick og jeg presentere et nytt initiativ for å samle internasjonal støtte til forsterket innsats på disse områdene.

Statsminister Stoltenberg og FNs generalsekretær diskuterte også behovet for fortsatt FN-reform. 

I møtet understreket også statsministeren Norges støtte til FN.

- FN og FNs generalsekretær kan regne med varig norsk støtte i arbeidet for et virksomt FN som er effektivt i å fremme fred og sikkerhet og i kampen mot klimaendringer og fattigdom.

Statsminister Jens Stoltenberg og FNs generalsekretær Ban Ki-moon hilser på barn etter bekransing av Trygve Lies bauta på Furuset. Foto:SMK
Statsminister Jens Stoltenberg og FNs generalsekretær Ban Ki-moon hilser på barn fra Grorud skole og Gran skole etter bekransing av Trygve Lies bauta på Furuset. Foto:Statsministerens kontor.