Historisk arkiv

Biologisk mangfold og regnskogbevaring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Jens Stoltenberg og Mexicos president Felipe Calderón besøkte i dag naturreservatet Montes Azules i Chiapas sør i Mexico. Montes Azules ligger i hjertet av Lacadon-jungelen, det største sammenhengende regnskogsområdet nord for Amazonas.

Statsminister Jens Stoltenberg og Mexicos president Felipe Calderón besøkte i dag naturreservatet Montes Azules i Chiapas sør i Mexico. Montes Azules ligger i hjertet av Lacadon-jungelen, det største sammenhengende regnskogsområdet nord for Amazonas.


Statsminister Jens Stoltenberg venter på president Felipe Calderón på brygga i naturreservatet Montes Azules i Chiapas sør i Mexico. Foto: Statsministerens kontor.


- Det har vært et lærerikt besøk som viser at å bevare regnskog også er viktig for å bevare dyre- og plantearter, og for å ta vare på urfolks levesett, sier Jens Stoltenberg.

Reservatet Reserve de la Biósfera Montes Azules har et unikt artsmangfold. Vernet av området er viktig for å bevare biologisk mangfold i Mexico. Innenfor reservatet arbeides det blant annet med prosjekter for å redusere miljøkriminalitet.

Avskoging i Mexico har vært nedadgående, mens avskogingen i delstaten Chiapas har vært svært omfattende. Mexico har flere tiltak for å redusere avskoging og dette var tema under besøket.

Norge har engasjer seg sterkt i arbeidet mot avskoging. Regjeringens klima- og skogprosjekt ble lansert av statsminister Jens Stoltenberg under klimatoppmøtet på Bali i desember 2007. Et av de sentrale målene til prosjektet er å inkludere reduksjon av klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland (REDD) i en ny global klimaavtale.

Et annet mål er å bidra til å redusere klimagassutslippene fra skogsektoren i utviklingsland så raskt som mulig, allerede før en ny klimaavtale er på plass.  

Klima- og skogsatsningen har som et tredje mål å bevare naturskog, for dens gode evne til å lagre karbon. En overordnet målsetning for satsningen, i tillegg til klimamålene, er å bidra til fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling i utviklingsland. 

Initiativet retter seg mot bevaring av all tropisk skog. Midlene støtter allerede flere utviklingslands innsats for å redusere utslipp fra skogsektoren, hovedsakelig i samarbeid med multilaterale kanaler som FN, Verdensbanken og regionale utviklingsbanker. En viktig samarbeidspartner er i tillegg Amazonasfondet i Brasil.