Historisk arkiv

Stoltenberg: Vi har ikke råd til å feile

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

- Verden trenger en global klimaavtale mer enn noen gang. La oss gjøre Durban til en ny start, sa statsminister Jens Stoltenberg under klimatoppmøtet i Sør-Afrika onsdag.

- Verden trenger en global klimaavtale mer enn noen gang.  La oss gjøre Durban til en ny start, sa statsminister Jens Stoltenberg under klimatoppmøtet i Sør-Afrika onsdag.

Stoltenberg holdt Norges hovedinnlegg på høynivådelen av klimatoppmøtet og deltok også på et høynivåpanel om klimafinansiering sammen med FNs generalsekretær Ban Ki-moon og Etiopias statsminister Meles Zenawi.

I innlegget advarte Stoltenberg mot at utviklingen går i feil retning. Utslippene er større enn noen gang, og øker raskt.
- Vi har ikke råd til å feile i arbeidet med å få på plass en global klimaavtale.

Samtidig understreket han at det skjer positive ting. Mange land gjennomfører egne klimatiltak. Australia har innført karbonskatt, Kina tester ut kvotehandel og Brasil reduserer avskogingen.

- Men den globale klimautfordringen kan bare løses ved at alle de store utslippslandene forplikter seg til bindende utslippsreduksjoner, sa Stoltenberg.

Klimaforhandlingene i Durban har pågått siden mandag 28. november. Motsetningene er store og stemningen spent nå under møtets siste dager. Ministerdelen av møtet startet tirsdag, og ministrene har begynt å diskutere hvordan man kan løse utfordringen med å forlenge Kyotoavtalen samtidig som man legger opp en prosess mot en ny avtale som omfatter alle land. 

Norge har sammen med Sør-Afrika og Mexico, ledet arbeidet med å sette opp Det grønne klimafondet, som vi arbeider for å få vedtatt etablert under klimatoppmøtet i Durban. Dette er et av de mest sentrale spørsmålene i forhandlingene.

Under seminaret om klimafinansiering understreket både Stoltenberg, Ban Ki-moon og de andre paneldeltakerne hvor viktig det er å få etablert Det grønne klimafondet for finansiering av klimatiltak i fattige land.

- Et godt system for klimafinansiering er nødvendig for å skape tillit mellom i-land og u-land i forhandlingene, sier Jens Stoltenberg.