Historisk arkiv

Plan for å redde 10 millioner mødre og nyfødte før 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

En gruppe politiske ledere lovet i New York i dag tiltak for å redde 10 millioner mødre og nyfødte i de fattigste landene innen 2015. Det skjedde etter at statsminister Jens Stoltenberg la fram den første årsrapporten fra Den globale helsekampanjen.

En gruppe politiske ledere lovet i New York i dag tiltak for å redde 10 millioner mødre og nyfødte i de fattigste landene innen 2015. Det skjedde etter at statsminister Jens Stoltenberg la fram den første årsrapporten fra Den globale helsekampanjen.

- Årsrapporten fra Den globale helsekampanjen viser at de økte investeringene i helse – en dobling siden 2000 – har gitt resultater, sa Stoltenberg. Han viste til at mer enn 2 millioner mennesker nå mottar behandling mot AIDS, at den kraftige økningen i effektive malariatiltak fører til dramatisk nedgang i barnedødeligheten og at dødsfall på grunn av meslinger er blitt redusert med 68 prosent siden 1999.

- Men rapporten tar også til orde for at det haster med effektiv internasjonal handling for å trappe opp arbeidet med FNs mål om å redusere mødre- og barnedødelighet innen 2015, sa statsministeren. For å redde 3 millioner mødre og 7 millioner nyfødte – og dermed oppfylle målene – vil det trengs ytterligere 2,4 milliarder US dollar i 2009 og så mye som 7 milliarder i 2015, påpekte han.

Som svar på dette forpliktet regjeringssjefer og helseledere seg til å reise internasjonal støtte for sterkere helsesystemer, blant annet rekruttering og utdanning av mer enn 1 million helsearbeidere.

Blant de konkrete forpliktelsene er den britiske statsministeren Gordon Browns løfte om nær 1 milliard dollar i støtte til helseplaner i åtte land de nærmeste tre årene. Verdensbankens president, Robert Zoellick, lover å utplassere nye ekspertgrupper i Afrika de nærmeste månedene, for å hjelpe noen av de fattigste landene med å styrke sine helsesystemer når det gjelder mødre-, nyfødt- og barnehelse.

Jens Stoltenberg, Gordon Brown og Bill Gates. Foto: FN
Plan for å redde 10 millioner mødre og nyfødte før 2015: statsminister Jens Stoltenberg, den britiske statsministeren Gordon Brown og Bill Gates fra Bill & Melinda Gates Foundation. UN Photo/Mark Garten.

Selv om disse tradisjonelle investeringene i fattiges helse er avgjørende for å håndtere sykdommer, vil det være nødvendig med en ny og mer langsiktig tilnærming til helsefinansiering for å hjelpe utviklingsland til å bygge og utvikle egne helsesystemer. Derfor lanserte politiske ledere i New York i dag en høynivågruppe for ny finansiering av helsesystemer. Denne gruppen skal foreslå for G8-toppmøtet i Italia i 2009 hvordan nye hjelpemekanismer kan supplere andre finansieringskilder for å skaffe de ressursene som er nødvendig.

Det var en unik gruppe politiske ledere som var samlet i New York for å støtte Den globale helsekampanjens oppfordring til rask handling. Sjefen for Verdens helseorganisasjon (WHO), Margaret Chan, lovet å holde mødre- og barnehelse på topp på sin internasjonale dagsorden.

Til redaksjonen:

 1. 26. september 2007 møttes en gruppe politiske ledere i New York for å lansere Den globale kampanjen for tusenårsmålene for helse. Kampanjen tar sikte på å sette ny fart på oppfølgingen av FNs tusenårsmål 4, 5 og 6. Disse målene fokuserer på at det haster med å forbedre helsen for mødre, nyfødte og barn, og for å bekjempe HIV/AIDS, malaria og andre sykdommer.

 2. Den første årsrapporten fra Den globale helsekampanjen omfatter individuelle og felles bidrag fra 14 stats- og regjeringssjefer og 18 internasjonale ledere. Rapporten presenterer en oppdatering av sentrale aktiviteter det siste året, og setter søkelys på konkrete tiltak som er nødvendige for å sette fart på arbeidet om man skal oppfylle tusenårsmålene på helsefeltet innen 2015.

 3. Rapporten viser at investering i helse fører til at liv blir spart:
  - Mer enn 2 millioner mennesker mottar nå AIDS-behandling. Og for første gang siden AIDS-epidemien startet, er antallet nysmittede personer per år gått ned.
  - Malarianett deles nå ut langt raskere og fører til dramatisk nedgang i barnedødeligheten.
  - Flere vaksiner når nå flere barn enn noen gang tidligere.
  - Det er gitt flere økonomiske løfter på dette området enn noen gang før. For eksempel har USAs regjering lovet 48 milliarder dollar for å bekjempe AIDS, malaria og tuberkulose, mens India I år bruker 3 milliarder US dollar på å forbedre helsen for fattige på landsbygda.

 4. Men mye mer er nødvendig. Den globale helsekampanjen ber om ytterligere 2,4 milliarder dollar som må øke til 7 milliarder dollar i 2015, for å redde 3 millioner mødre og 7 millioner nyfødte innen 2015.  Disse pengene vil gå til å styrke helsesystemer, herunder mer enn 1 million ekstra helsearbeidere, og til å dekke de ekstra utgiftene det vil medføre at 400 millioner flere fødsler kan finne sted på kvalitetssikrede klinikker. Om dette blir virkelighet vil det innebære 70 prosents nedgang i dødsraten for mødre og småbarn, og sikre at tusenårsmål 4 og 5 oppfylles i flertallet av verdens fattigste land.

 5. Dette er helsesystemer som er avgjørende for å sikre at gravide og nyfødte får den omsorgen de trenger, særlig når komplikasjoner inntreffer. Som del av Den globale helsekampanjen ble Det internasjonale partnerskapet for helse (IHP) lansert, for å forbedre måten giverland støtter nasjonale helseplaner på. 14 utviklingsland er med i IHP og beslektede initiativer (IHP+): Benin, Burkina Faso, Burundi, Kambodsja, Etiopia, Ghana, Kenya, Nepal, Niger, Nigeria, Madagaskar, Mali, Mosambik og Zambia. Disse landene forbereder nasjonale helseplaner for å bygge sterkere helsesystemer og sørge for flere helsearbeidere.

 6. Høynivågruppen for ny finansiering av helsesystemer skal bidra til å reise de ekstra midlene som er nødvendig for å finansiere planer som disse. Gruppen vil bli ledet av Storbritannias statsminister Gordon Brown og Verdensbankens sjef Robert Zoellick, og ha følgende åtte medlemmer:
  President Ellen Johnson Sirleaf (Liberia)
  Statsminister Jens Stoltenberg (Norge)
  Helseminister Tedros Adhanom Ghebreyesus (Etiopia)
  Utenriksminister Bernard Kouchner (Frankrike)
  Finansminister Guilio Tremonti (Italia)
  Utviklingsminister Heidemarie Wierczorek-Zeul (Tyskland)
  Generaldirektør Margaret Chan (Verdens helseorganisasjon)
  Graça Machel.

  Phillipe Douste-Blazy, FNs generalsekretærs spesialutsending for nytenkende finansiering, vil være spesialrådgiver for gruppen.

 7. Høynivågruppen vil samles inntil fire ganger de neste tolv månedene, og første gang i Doha i Qatar i november. Gruppen vil rapportere til G8-toppmøtet i Italia i 2009. Den vil få sekretariatsstøtte fra Verdensbanken og Verdens helseorganisasjon.