Historisk arkiv

OPPDATERT VERSJON av pressemelding nr 142-09

Milliarder til bedre helsetjenester for mødre og barn i utviklingsland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

På et møte i FN om mødre- og barnehelse, lovet rike og fattige land USD 5,3 milliarder for å fremme mødre- og barnehelse i verdens 49 fattigste land.

- Hvert minutt dør en kvinne i barsel eller på grunn av komplikasjoner under graviditet. Kvinnene kan reddes hvis de får føde på en klinikk. Derfor bidro Norge i 2008 med 3,1 milliarder kroner til å bygge opp gode helsetjenester for nyfødte og mødre i utviklingsland, inkludert støtte til helsesektor, kvinnerettede tiltak og sykdomsspesifikke innsatser. Det sa statsminister Stoltenberg under et toppmøte om mødre- og barnedødelighet i FN onsdag.

Statsministeren har i flere år engasjert seg for å redde barn i utviklingsland ved hjelp av vaksinering og for å etablere bedre helsesystemer for gravide kvinner. Totalt bidrar Norge med 2,8 milliarder kroner i 2007-2009 for å nå FNs tusenårsmål nummer 4 og 5 om å redusere barne- og mødredødeligheten i verden.

Norge vil forsterke dette engasjement og under møtet i FN i dag annonserte statsministeren at i tillegg til bevilgningene til prosjekter gjennom høynivågruppen for ny og økt finansiering av helsesystemer i utviklingsland (High Level Task Force on Innovative Financing for Health Systems) vil Norge også forlenge støtten på 500 millioner kroner til tusenårsmål fire og fem per år fram til 2020, fem år utover det som tidligere har vært varslet.

I 2007 etablerte Norge et fond i Verdensbanken for å finansiere gode helsesystemer for kvinner og barn. Norge har samarbeidsprogrammer med India, Pakistan, Tanzania og Nigeria om barne- og mødrehelse. Statsministeren besøkte i 2008 den indiske delstaten Rajasthan der Norge samarbeider med indiske helsemyndigheter om et nytt system hvor vordende mødre får betaling for at de skal komme på helseklinikken for å føde heller enn å føde hjemme. Dette har økt antallet som velger en trygg fødsel på klinikk. Det er India som har gått i bresjen for å innføre det nye systemet.

– Ved at flere kvinner føder på klinikk oppnås en dramatisk reduksjon i mødredødeligheten. Det gjelder å bruke helsepengene slik at flest mulig når fram til helsetjenestene, sier Stoltenberg. Disse prosjektene har hatt god effekt, derfor øker vi nå bevilgningene til dette fondet.

- Vi har oppnådd resultater, men vi er ikke i mål. Det trengs mer penger til gode helseformål og vi trenger mer helse for pengene, sier statsministeren.

Les pressemeldingen fra High Level Task Force on Innovative Financing for Health systems