Historisk arkiv

Mexico og Norge lanserer felles finansieringsmodell i København

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Mexico og Norge lanserer i dag en felles finansieringsmodell under klimaforhandlingene i København. Modellen innebærer at det etableres et grønt fond for finansiering av klimatiltak i utviklingsland. Midlene skal skaffes fra statlige bidrag og fra auksjonering av utslippskvoter, og antas å komme opp i størrelsesorden 30-40 milliarder USD årlig i 2020.

- For å få til et godt resultat i København er det helt nødvendig å komme til enighet om en god modell for å finansiere klimatiltak i utviklingsland. Vi håper med vårt felles forslag å bidra til en slik enighet, sier Mexicos president Felipe Calderón og Norges statsminister Jens Stoltenberg. 

Det er et stort behov for mer midler til klimatiltak i utviklingsland. Både Mexico og Norge har tidligere fremmet forslag i forhandlingene som kan gi betydelig økning i klimafinansieringen. Den nye modellen kombinerer disse forslagene.

Norge har tidligere fremmet forslag om at en viss andel av FN kvotene i i-land holdes tilbake og auksjoneres internasjonalt, og at inntektene går til klimatiltak i utviklingsland.

Mexico har foreslått at det etableres et Grønt Fond og at innbetalingene fra det enkelte land bestemmes ut fra en fordelingsnøkkel basert på utslipp, befolkning og BNP. Det nye felles forslaget benytter begge disse kildene. 

- For å framskaffe nok penger vil vi bruke flere ulike finansieringskilder. Pengene skal gå til klimatilpasning og utslippsreduserende tiltak i utviklingsland. Utbetalingene til utslippsreduserende tiltak vil være basert på resultater, sier Mexicos president Felipe Calderón og Norges statsminister Jens Stoltenberg.