Historisk arkiv

Norge øker bevilgninger til Amazonas etter målbare reduksjoner i avskogningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

- Vårt bidrag til Amazonasfondet er resultatbasert og forutsatt en fortsatt reduksjon i avskogningen, vil vi øke vårt bidrag til fondet med opp til150 millioner USD i 2010. Det faktum at avskogningen i Amazonas minker er oppmuntrende. Det sa statsminister Jens Stoltenberg under et skogmøte i forbindelse med klimakonferansen i København i dag.

Nylig publiserte resultater viser at avskogningen i Amazonas i Brasil i perioden juli 2008 til juli 2009 lå nærmere 65 prosent under gjennomsnittet for årene 1996-2005, og mer enn 40 prosent lavere enn perioden 2007-2008. Dette er den kraftigste nedgangen i avskogning i Amazonas i løpet av en tjueårsperiode. Avskogningen er nå på sitt laveste siden den systematiske målingen begynte i 1988. Resultatene etterprøves av en ekspertgruppe og de underliggende dataene er offentlig tilgjengelig.

- Disse resultatene kommer samtidig som verdens ledere er samlet i København for å diskutere en ny klimaavtale. Brasil har vist at det er mulig å oppnå betydelige resultater i løpet av kort tid. Å opprettholde denne utviklingen og å sikre enda større reduksjoner i avskogningen, vil kreve økt finansiering. Vi inviterer derfor andre til å bidra til Amazonasfondet, sa Stoltenberg.

Nedhuggingen av regnskog står for nesten en femtedel av de globale utslippene av drivhusgasser hvert år. En internasjonal ordning som gjøre det mulig for de rike landene å bidra til finansiering av effektfulle tiltak for å redusere utslippene fra avskogning i utviklingslandene, vil være et betydelig bidrag til å redusere den globale oppvarmingen.

- Fordi regnskogen er så viktig i klimakampen, må regnskogtiltak i utviklingsland inn i den nye klimaavtalen som nå diskuteres her i København. Vi må se en rask og betydelig økning både når det gjelder finansiering og tiltak. Norge har forpliktet seg til å bidra med 1 milliard USD til Amazonasfondet fram til 2015, sa statsministeren.

 

Amazonasfondet ble etablert av den brasilianske regjeringen i 2008, for å finansiere innsatsen mot avskogning i Amazonas. Støtten til Amazonasfondet avhenger av at Brasil oppnår resultater ved at avskogningen reduseres. Fondet, som administreres av den brasilianske utviklingsbanken (BNDES), er en viktig kanal for Norges innsats for å redusere utslippene av klimagasser. På klimatoppmøtet på Bali i 2007 varslet Norge en investering på 500 millioner USD årlig for å bekjempe nedhugging av regnskog.

 

For mer informasjon om Amazonasfondet se www.amazonfund.gov.br eller www.fundoamazonia.gov.br