Historisk arkiv

Skolestart 2010: Ny GIV mot frafall

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kampen mot frafall i videregående opplæring var hovedtema da statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen markerte skolestart sammen med elever ved Fyrstikkalléen skole i Oslo. Der ble satsningen for å få flere til å fullføre, ”Ny GIV” (Gjennomføring i videregående opplæring), lansert.

Kampen mot frafall i videregående opplæring var hovedtema da statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen i dag markerte skolestart sammen med elever ved Fyrstikkalleen skole i Oslo. Der ble satsningen for å få flere til å fullføre, ”Ny GIV” (Gjennomføring i videregående opplæring), lansert.

- Vi vet at de som ikke fullfører videregående opplæring i større grad enn andre ungdommer sliter med å skaffe seg jobb. Det er få jobber igjen som ikke krever at du kan bruke et dataprogram, forstår engelsk eller kan regne. Derfor er kampen mot frafall så viktig, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Statsminister Jens Stoltenberg på Fyrstikkalleen skole (Foto: SMK)Den nye satsningen for å få flere til å fullføre, ”Ny GIV” (Gjennomføring i videregående opplæring), ble presentert for elevene:

- Nå går startskuddet for en nasjonal dugnad for å øke gjennomføringen. Vi er allerede i gang med samarbeid med fylkene, og vi vil også ha systematisk samarbeid med politisk ansvarlige i alle fylker. Alle gode krefter lokalt og nasjonalt må nå dra i samme retning, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Regjeringen har allerede satt i verk en rekke tiltak for bedre gjennomføring, og vil i løpet av det neste året legge fram flere nye tiltak. I 2010 ble det blant annet satt av 225 millioner kroner til styrking av lærlingtilskuddet og oppfølging av svake elever i Vg1. Satsningen Ny GIV vil pågå fram til 2013.

Våren 2011 legger kunnskapsministeren frem en stortingsmelding om ungdomstrinnet, som blant annet vil ta for seg hvordan ungdomstrinnet kan bli mer praktisk og virkelighetsnær og gi mestring og trivsel for elevene.

- Vi vet at overganger kan være kritiske øyeblikk i opplæringen. Bedre samarbeid mellom ungdomsskole og videregående opplæring er noe av det vi vil jobbe med framover, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.