Historisk arkiv

Stoltenberg: – Ingen skal ha dårlig samvittighet for å være syk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

– Ingen skal ha dårlig samvittighet for å være syk. Heldigvis har vi det slik i Norge at folk er sikret inntekter selv om de er syke. Det er et stort kvalitetstegn ved samfunnet vårt, og en av grunnene til at vi regner oss som et velferdssamfunn og et godt land å bo i, sa statsminister Jens Stoltenberg i sin tale til NHOs årskonferanse i dag.

– Ingen skal ha dårlig samvittighet for å være syk. Heldigvis har vi det slik i Norge at folk er sikret inntekter selv om de er syke. Det er et stort kvalitetstegn ved samfunnet vårt, og en av grunnene til at vi regner oss som et velferdssamfunn og et godt land å bo i, sa statsminister Jens Stoltenberg i sin tale til NHOs årskonferanse i dag.  

Statsministeren taler til NHO-konferansen 2010. Foto: Statsministerens kontor

Statsminister Jens Stoltenberg taler til NHO-konferansen 2010, i Operaen i Bjørvika. Se flere bilder på Flickr. Foto: Statsministerens kontor.

I sin tale uttrykte statsministeren bekymring for at Norge har et høyt sykefravær sammenliknet med land vi pleier å sammenlikne oss med.

– Selv om vi skal gjøre alt vi kan for å få sykefraværet ned, er det ingen grunn til at folk som har rett på sykepenger skal unnskylde seg for det. Disse ordningene er en viktig grunn til at Norge kan kalle seg et velferdssamfunn, sa Stoltenberg.

Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) hadde som mål å redusere sykefraværet med 20 prosent, men vi ligger nå klart over startpunktet i 2001. I 3. kvartal 2009 utgjorde det samlede sykefraværet 7,7 prosent av alle avtalte dagsverk.

Statsministeren uttrykte også bekymring for veksten i 2009. Fra 3. kvartal i 2008 til 3. kvartal i 2009 økte det samlede sykefraværet med 11 prosent, ifølge de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå. Det vil si at vi i gjennomsnitt er borte fra jobben pga. sykdom hver 13. arbeidsdag. Samlet for samfunnet utgjør dette om lag 160 000 tapte årsverk.

– Arbeidet med å redusere sykefraværet handler ikke om å svekke sykelønnsordningen. Det er ikke noe vi gjør for å gjøre det vanskeligere for de som er syke eller for å angripe arbeidstakeres moral, slik jeg har sett at noen forsøker å gjøre. Det er en stor avsporing av debatten. Når sykefraværet har økt med 11 prosent fra 3. kvartal i 2008 til 3. kvartal i 2009, så er det alvorlig. Men det betyr ikke at norske arbeidstakere plutselig har fått 11 prosent dårligere arbeidsmoral, sa Stoltenberg.

Regjeringen og partene i arbeidslivet vil om kort tid innlede de formelle drøftingene om en ny IA-avtale som skal være på plass om under to måneder. Regjeringen har også etablert en ekspertgruppe som skal vurdere ulike administrative tiltak og komme med forslag innen 1. februar.

– Selv om den IA-avtalen vi har nå ikke har gitt de resultatene vi har ønsket, er jeg sikker på at det er gjennom et tett samarbeid og dialog med partene i arbeidslivet at vi kan finne virkemidlene som vil bidra til positiv endring. Her er jeg glad for at vi har sterke og ansvarlige organisasjoner både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, sa Stoltenberg.