Historisk arkiv

Endringer blant de politiske rådgiverne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsministerens kontor har ansatt fylkessekretær Elisabeth Helmersen (53), Steinkjer, som politisk rådgiver for statsråd Grete Faremo i Justis- og beredskapsdepartementet fra 1. mars 2012.

Statsministerens kontor har ansatt fylkessekretær Elisabeth Helmersen (53), Steinkjer, som politisk rådgiver for statsråd Grete Faremo i Justis- og beredskapsdepartementet fra 1. mars 2012. Samtidig har politisk rådgiver Astrid Bergmål i samme departement fått permisjon fra 19. april 2012 til 19. desember 2012.

Kjersti Stenseng, som siden 1. januar 2012 har vært engasjert som politisk rådgiver for statsråd Anniken Huitfeldt i Kulturdepartementet, er ansatt som politisk rådgiver samme sted fra 2. mars 2012. Hun overtar etter Roger Solheim, som slutter 1. mars.

Regjeringen er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Listen over politiske rådgivere ser fra 2. mars 2012 slik ut:

For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Sindre Fossum Beyer (Ap)

For kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)
Sylvi Annie Bratten (SV) – til 31. mars 2012
Katrine Gramnæs (SV) – fra 30. januar 2012

For kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Anja Kristin Salte Hjelseth (Sp)

For utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Astrid Huitfeldt (Ap)

For justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap)
Astrid Bergmål (Ap) – permisjon 19. april 2012-19. desember 2012
Elisabeth Helmersen (Ap)

For finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap)
Randi Ness (Ap)

For nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap)
Jeanette Iren Moen (Ap)

For samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
Sigrid Brattabø Handegard (Sp)

For helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)
Tord Dale (Ap)

For miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV)
Audun Garberg (SV) – miljøsaker
Arvinn E. Gadgil (SV) – utviklingssaker

For forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV)

For kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Kjersti Stenseng (Ap)

For landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp)
Ane Kismul (Sp)

For fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap)
Jon Reidar Øyan (Ap)

For arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap)
Jardar Flaa (Ap)

For fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap)
Martin Henriksen (Ap)

For barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV)
Line Gaare Paulsen (SV)

For olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp)
Ivar Vigdenes (Sp)

For forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap)
Kathrine Raadim (Ap)