Historisk arkiv

Statsminister Jens Stoltenberg

Tale til Vietnams presidentpar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Akershus Slott, 6. juni 2008

Statsministerens tale ved regjeringens lunsj i anledning statsbesøket fra Vietnam.

President Triet og fru Kim Chi,

Deres Majesteter, Kongelige Høyheter

Eksellenser,
Mine damer og herrer,

Det er en stor ære å ønske statsoverhodet for et av Asias mest spennende og dynamiske land velkommen hit til Akershus slott i dag.

I løpet av sine 700 år har festningen aldri blitt inntatt av en fiendtlig hær.

I dag huser Akershus også museet som markerer den norske motstandskampen under annen verdenskrig.

En annen krig ga Vietnam en spesiell plass i mange nordmenns bevissthet.

Mange av oss vokste opp under Vietnam-krigen.

Mitt første politiske arbeid var i en studiesirkel om Vietnam i Majorstua Ruseløkka FNL-gruppe.

Jeg var også med i teatergruppen, og sang sanger mot krigen i Vietnam.

Lite visste jeg at jeg nærmere førti år senere skulle være vært for Vietnams president.

Det første presidentbesøk fra Vietnam til Norge noen gang.

Norge var et av de første europeiske land som opprettet diplomatiske forbindelser med Vietnam, i 1971.

I dag ser vi et nytt Vietnam stige fram.

Fra å være et av verdens fattigste land til å bli en økonomisk suksesshistorie.

Millioner av mennesker har blitt løftet ut av fattigdom i en av verdens raskest voksende økonomier.

Barnedødeligheten er halvert siden 1995. Et sterkere uttrykk for framgang finnes ikke.

Forventet levealder har økt fra 56 år i 1975 til 74 i dag.

Vietnam er på god vei til å oppfylle de fleste av FNs tusenårsmål.

Og landet har funnet sin rettmessige plass i internasjonalt politisk og økonomisk samarbeid.

Som medlem av FNs Sikkerhetsråd.

Og som medlem av Verdens handelsorganisasjon.

Vennskapet mellom Norge og Vietnam er solid, og vi samarbeider på mange områder.

Det er en glede å se så mange vietnamesiske næringslivsledere i ditt følge.

Det viser at det er et stort potensial for å videreutvikle vårt samarbeid.

Innenfor maritim sektor, telekommunikasjon, fiskeri, energi, olje og gass.

Jebsen rederi og Vina Shin vil samarbeide om bygging og drift av skip til en verdi av flere hundre millioner dollar.

Norske rederier har nå kontrakter i Vietnam til en samlet verdi av en milliard dollar.

Andre avtaler følger i kjølvannet av denne. De bringer sysselsetting, inntekter og teknologiutvikling i Norge og Vietnam.

Herr, president

Vår dialog om menneskerettigheter er et viktig element i vårt samarbeid.

Samarbeidet er konkret og nyttig. Som når norske og vietnamesiske jurister jobber fram en ny vietnamesisk offentlighetslov.

En åpen og ærlig meningsutveksling, også på områder hvor vi er uenige, er en viktig del av vårt vennskap.

Jeg vil berømme Vietnam som et foregangsland i arbeidet for FN-reform.

Som pilotland for ”Ett FN” på landnivå.

Jeg hadde selv gleden av å være med og lede FNs reformpanel.

I mange land er FN oppsplittet, ukoordinert og lite effektiv.

Vi trenger en sterk og veldrevet verdensorganisasjon som leverer til dem som trenger hjelp.

Og viser resultater for oss som givere. 

Vietnam er så langt alene om å samle alle stedlige FN-organisasjoner i et felles FN-hus.

Ikke bare i ett hus, men i et felles kontorlandskap.

Denne ideen er så god at den har spredd seg til andre land.

Slik samlokalisering er et viktig og konkret steg i gjennomføringen av Ett FN.

Norge har besluttet å bidra med økonomisk støtte til etableringen av et karbonnøytralt FN-hus i Hanoi.

Herr, president

Klimaendringene og fattigdom er vår tids største utfordringer.

Vi må lykkes i å kombinere økonomisk vekst med reduksjon av klimautslipp.

De globale klimaendringene rammer urettferdig. De som har bidratt minst vil merke det mest.

Vietnam er et av de landene som kan bli særlig berørt av et høyere havnivå.

Vi vil samarbeide om beredskap og forebygging.

Om praktiske løsninger som karbonfangst og lagring.

Og sammen arbeide for et vellykket klimatoppmøte i København.

Dette er det første presidentbesøk fra Vietnam til Norge.

Og det er på tide.

Båndene mellom våre to  land er sterke.

Nær 20 000 nordmenn av vietnamesisk herkomst knytter oss sammen.  

De er dyktige og hardt arbeidende og bidrar positivt i vårt samfunn.

Vietnamesisk kultur vektlegger utdanning. Og resultatene ser vi.

90 prosent av nordmenn av vietnamesisk hærkomst fullfører videregående skole.

Det er like mange som etniske nordmenn. Og de gjør det med like gode karakterer.

Og noen av dem har gjort seg særlig bemerket.

Phung Hang er musiker og programleder på tv.

Hun og hennes familie gjorde inntrykk på mange da de mobiliserte sitt lokalsamfunn i kampen mot rasisme.

Jeg vet du er interessert i fotball, herr president.

Og Vietnam har også gitt sitt bidrag til norsk fotball.

Hai Ngoc Tran, som vi sier det her i Norge, hadde en lang karriere i norsk elitedivisjon og har dessuten spilt på landslaget.

På et litt annet nivå ser vi for andre gang fram til å heie på et vietnamesisk jentelag i verdens største fotballturnering, Norway Cup.

Herr president,

La meg igjen få lov til å uttrykke vår glede over ditt besøk til Norge.

Mine damer og herrer, Jeg ber dere alle være med når jeg utbringer en skål for deg, president Triet, for fru Kim Chi og for det vietnamesiske folk.