Historisk arkiv

Centre for Humanitarian Dialogue utsatt for underslag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet ble i sommer kjent med at finans- og administrasjonsdirektøren i stiftelsen Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue (CHD) var mistenkt for underslag.

CHD er en stiftelse med sete i Genève, som har sitt hovedvirke innenfor forebygging av konflikt og konfliktløsning. UD har samarbeidet med og støttet CHD økonomisk over mange år.

Som følge av mistanken om underslag stanset Utenriksdepartementet umiddelbart alle ytterligere utbetalinger til CHD i påvente av videre undersøkelser, i tråd med interne retningslinjer for null-toleranse for korrupsjon. Revisjonsfirmaet KPMG, som fikk i oppdrag å gjøre undersøkelser etter at mistanken oppsto, har anslått underslaget til 24 millioner kroner siden 2004.

Finans- og administrasjonsdirektøren, som er oppsagt, etterforskes av sveitsisk politi. CHD er varslet om at dersom rettssaken viser at det er underslått norske midler, vil disse kreves tilbakebetalt.