Historisk arkiv

Ny avtale med menneskerettighetssenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

UD har inngått en ny og utvidet avtale med Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) på 24 millioner kroner. Avtalen ble nylig signert av ekspedisjonssjef for FN-avdelingen, Geir O. Pedersen, og SMRs direktør, Nils Butenschøn.

Ekspedisjonssjef Geir O. Pedersen og direktør Nils Butenschøn.

Ekspedisjonssjef Geir O. Pedersen og direktør Nils Butenschøn. (Foto: UD)

Den nye avtalen er en treårig rammeavtale på inntil 24 millioner kroner for perioden 2012-2014, og den tar sikte på å styrke Nordem (Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter) ved Senter for menneskerettigheter. Ressursbasen eller beredskapsstyrken ble opprettet i 2003, og kapasiteten skal nå styrkes innen både demokratibygging og institusjonsutvikling. 

Nordem rekrutterer, lærer opp og sender ut personell til internasjonale operasjoner i regi av EU, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og FN. Nordem tilbyr dessuten ulike former for opplæring tilknyttet internasjonale operasjoner. I tillegg utgir Nordem en rekke rapporter.

Årlig sender Nordem ut ca. 80 eksperter til ulike internasjonale arenaer, og omlag 200 personer inngår til enhver tid i Nordems ressursbase. Valgobservasjoner har lenge vært en sentral del av arbeidet. Nordem rekrutterer og sender også ut eksperter til arbeid med blant annet godt styresett og styrking av demokratiske institusjoner, utvikling av uavhengige medier/ytringsfrihet, menneskerettighetsobservasjon og undervisning i menneskerettigheter, uavhengig rettsvesen og rettsreform, kvinners rettigheter, politisk pluralisme og sikkerhetssektorreform. 

Den arabiske våren har ført til at det er holdt valg i blant annet Tunisia og Egypt hvor Nordem har sendt valgobservatører. Støtte til demokratibygging i Midtøsten og Nord-Afrika vil også bli sentralt fremover.