Historisk arkiv

Lisboa-traktaten på norsk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Lisboa-traktaten står sentralt i EU-samarbeidet. Den er et viktig skritt i EUs utvikling og har betydning for Norges forhold til EU. Derfor er jeg glad for at allmennheten nå får direkte tilgang til traktaten i norsk oversettelse, uttaler utenriksminister Jonas Gahr Støre.

EUs reformtraktat ble undertegnet i Lisboa 13. desember 2007 og fikk derfor det offisielle navnet Lisboa-traktaten. Etter en lang ratifikasjonsprosess i EUs medlemsland kunne traktaten tre i kraft 1. desember 2009.

Som ikke-medlem av EU er Norge ikke direkte part til Lisboa-traktaten. Traktaten har likevel betydning for Norge, fordi den medfører flere endringer som påvirker Norges samarbeid med EU. Regjeringen besluttet derfor at traktaten i sin helhet skulle oversettes til norsk, i tråd med målsetningen om en åpen og oppdatert europapolitikk. Dette har vært et stort og omfattende oversettelsesarbeid som nå har blitt sluttført.

Lisboa-traktaten nå på norsk

Lisboa-traktaten, både traktatens hovedtekster og tilhørende protokoller, er nå tilgjengelig på norsk. Traktaten kan i sin helhet leses på nett og lastes ned i pdf-format på Utenriksdepartementets hjemmeside og Europaportalen. Det er også trykket opp et begrenset opplag av traktatens hovedtekster.

Les og last ned traktaten her.

UD vil i løpet av høsten også publisere en ny utgave av EU/EØS-håndboken som er oppdatert i forhold til Lisboa-traktaten.

Traktaten i papirutgave kan bestilles fra europapolitisk.seksjon@mfa.no.