Historisk arkiv

Løftene som er gitt må holdes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Det er fremgang i forhold til FNs tusenårsmål, men det går for smått. Det slår utviklingsminister Erik Solheim fast etter å ha sett på rapporten om statusen for tusenårsmålene som FN la frem i dag.

- Det er fremgang i forhold til FNs tusenårsmål, men det går for smått. Det slår utviklingsminister Erik Solheim fast etter å ha sett på rapporten om statusen for tusenårsmålene som FN la frem i dag.

Alle FNs medlemsstater, 192 land, samlet seg i år 2000 om Tusenårserklæringen. Den inneholder åtte utviklingsmål som skal være oppnådd i 2015. Tusenårsmålene retter seg mot flere av de grunnleggende årsakene til fattigdom og dersom de nås vil det bidra til å løfte millioner av mennesker ut av fattigdom. I dag fikk utviklingsministeren høre staus ved halvgått løp. Rapporten konkludere med at det er framgang på noen områder: fattigdommen er redusert, flere barn går på skole og kvinners politiske makt har økt. Men denne framgangen er ujevn og særlig henger Afrika sør for Sahara etter.

– Det går fremover, men jeg er ikke fornøyd med tempoet sier utviklingsminister Erik Solheim. Han er særlig misfornøyd med mangelen på politisk vilje fra de rike landene for å innfri målene.  - De rike landene har forpliktet seg til å øke sin andel av bistand til 0,7 prosent av bruttonasjonalproduktet, per i dag er det bare de skandinaviske landene og Nederland og Luxembourg som innfrir. Dersom G8 landene kommer sammen og bestemmer seg for å utrydde den ekstreme fattigdommen, så kan den jobben være gjort i løpet av en generasjon. Vi er den første generasjonen som har mulighet til å utrydde den ekstreme fattigdommen, og da må den muligheten brukes, sier utviklingsministeren.

For å få til det peker FN selv på viktigheten av forutsigbar, fleksibel og koordinerte bidrag. Initiativ må samordnes og utviklingslandene må kunne planlegge fram i tid for å inkludere tusenårsmåltiltak i egne planer. Internasjonal bistand bør støtte opp om disse – særlig gjelder det tiltak rettet mot helse, utdanning, bærekraftig miljø og styrking av kvinners rettigheter. FN oppfordrer også til mindre øremerking av bistandsmidler for å bedre kunne støtte opp om landenes prioriteringer og koordinere innsatsen. 

- Det er helt klart lyspunkter i rapporten, men skal vi lykkes må vi sette fart. Prosessen med å reformere FN til en mer effektiv organisasjon er viktig i denne sammenhengen, fordi vi må bli flinkere til å jobbe sammen og bli mer effektive. Og vi må legge særlig vekt på de tusenårsmålene som angår kvinner og barn. Jeg slutter meg til Generalsekretær Ban Ki Moon: Verden trenger ikke flere mål, men de løfter som er gitt må holdes, sier utviklingsministeren.