Historisk arkiv

Støre møtte Russlands utenriksminister

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Her forteller Støre om samtalen med Lavrov, der de blant annet snakket om begge parters syn på krigen i Georgia. Møtet mellom de to utenriksministerene fant sted i New York 24. september i forbindelse med FNs generalforsamling.

Her forteller Støre om samtalen med Lavrov, der de blant annet snakket om begge parters syn på krigen i Georgia (se video under). Møtet mellom de to utenriksministerene fant sted i New York 24. september i forbindelse med FNs generalforsamling.

Støre og Lavrov snakket også om status for oppfølging av våpenhvileavtalen og situasjonen for OSSEs nærvær i Georgia. I diskusjonen av bilaterale saker viste møtet framskritt på flere områder som ble drøftet under utenriksministermøtet i Kirkenes i juni.

Fokus på Nordområdene

Russland har svart positivt på et norsk forslag om å opprette grenseboerbevis, og samtaler om utformingen av et slikt bevis vil nå begynne på bakgrunnen av et russisk forslag. Det er etablert enighet om prosedyrene for videre forhandlinger om delelinjen.

Ministrene kunne ellers notere at veien mellom Murmansk og Kirkenes nå er åpen sju dager i uken. Videre var de enige om å videreføre samarbeidet om søk og redning i Barensthavet. De var også enige om å arbeide for et bredere samarbeid om søk og redning i arktiske farvann. Fra russisk side ble det understreket at man ønsket en videreføring av samarbeidet mellom sivile og militære myndigheter i Nord.

Støre til Moskva

Støre og Lavrov var enige om å videreføre bilaterale samtaler i forbindelse med det forestående møtet blant medlemslandene i EUs nordlige dimensjon (28. oktober). Utenriksminister Støre vil noe senere avlegge et besøk til Moskva.

Se video (flash):