Historisk arkiv

Krav om at sivile igjen må gis beskyttelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Torsdag 24. september 2009 ledet utenriksminister Jonas Gahr Støre årets Trygve Lie Symposium i New York. Formålet med symposiet var å enes om en vei videre i arbeidet med å øke respekten for internasjonal humanitærrett og dens regler om beskyttelse av sivile

Torsdag 24. september 2009 ledet utenriksminister Jonas Gahr Støre årets Trygve Lie Symposium i New York. Formålet med symposiet var å enes om en vei videre i arbeidet med å øke respekten for internasjonal humanitærrett og dens regler om beskyttelse av sivile.

- I moderne krigføring er inntil 90 prosent av ofrene sivile. Sivile blir drept, lemlestet, voldtatt og misbrukt. Vi trenger en bred diskusjon om hvordan Internasjonal humanitærrett bør tolkes og anvendes i moderne væpnede konflikter, slik at vi kan sikre beskyttelsen av sivile. De som står bak bruddene på internasjonal humanitærrett må stilles til ansvar, sa utenriksminister Gahr Støre.

Frankrikes utenriksminister Kouchner og utenriksminister Støre under Trygve Lie Symposium i New York 24. september. Foto: E.Lydersen, FN-deleg.Frankrikes utenriksminister Bernard Kouchner deltok på symposiet.

- Alt for ofte ser vi at det er de sivile, og ikke de stridende, som blir skyteskiver i en konflikt. Vi trenger diskusjoner som viser krigens virkelighet ute i felten, sa utenriksminister Bernard Kouchner.

Andre deltakere var blant andre Indonesias utenriksminister dr. Hassan Wirajuda, presidenten for Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) Jakob Kellenberger, FNs høykommissær for flyktninger Antonio Guterres og FNs nødhjelpskoordinator John Holmes.

De stadig flere angrepene på sivile var bakteppet for symposiet. Diskusjonen viste bred enighet om nødvendigheten av å nå fram til en felles forståelse av hvordan internasjonal humanitær rett bør fortolkes i moderne konflikter for å kunne sikre en tilfredsstillende beskyttelse av sivile. Deltakerne ønsket også å diskutere hvordan de som står bak bruddene på internasjonal humanitærrett i større grad kan stilles til ansvar.

Deltakerne ble også enige om en aktiv oppfølging, blant annet gjennom feltstudier, både om hvordan internasjonal humanitær rett faktisk anvendes i felt, og om de humanitære og utviklingsmessige konsekvensene av dette. De ble også enige om å holde en rekke møter på regionalt plan for å drøfte hvordan internasjonale humanitær rett bør gjennomføres.

Prosessen er ment som et innspill til Sikkerhetsrådets arbeid med dette spørsmålet.

Se også artikkel på FN-delegasjonens nettside