Forsiden

Historisk arkiv

Norge støtter forslag om valutaskatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge støtter forslaget om en avgift på valutahandel. Det vil sikre flere milliarder ekstra kroner til blant annet klima, helse, utdanning og FNs tusenårsmål.

Norge støtter forslaget om en avgift på valutahandel. Det vil sikre flere milliarder ekstra kroner til globale fellesgoder som klima, helse, utdanning og FNs tusenårsmål.

- Norge har tatt et initiativ sammen med Frankrike, Japan, Belgia, Spania og Brasil som kan få stor betydning for gjennomføring av tusenårsmålene, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim under et arrangement i forbindelse med FNs generalforsamling denne uka.

Bob Geldof (t.v) og Erik Solheim.

Bob Geldof, som har engasjert seg i kampen mot fattigdom, var også til stede.

Norge støtter forslaget om innføring av en avgift på valutahandel. Norge har også startet arbeidet med å samle en oppslutning om en skatt på finanstransaksjoner til inntekt for globale utfordringer som bærekraftig utvikling

- Hvis vi samler mange nok land som er villige til å innføre en avgift på sin valuta, kan dette gjennomføres, sier Solheim.

En avgift vil være så liten at den ikke gir dramatiske adferdsendringer i markedet. Nå drøftes en avgift på 0,005 prosent av den internasjonale valutahandelen. Det kan gi en inntekt på rundt 40 milliarder dollar hvert år, avhengig av hvor mange valutaer som blir med. Til sammenligning trengs det 16 milliarder dollar ekstra hvert år for å få alle de 70 millioner barna som nå er uten skolegang på skolebenken.

Se bilder fra toppmøtene i New York på UDs Flickr-side.

- Det er viktig å ta denne diskusjonen i det eneste internasjonale organ der alle er med, nemlig FN. Under finanskrisa har finansinstitusjonene fått enorme summer i støtte fra samfunnet. Nå er det på tide at de gir et lite bidrag tilbake, sier Solheim.

En internasjonal ekspertgruppe har utredet ideen om å legge en skatt eller avgift på finansbransjen for å finansiere globale fellesgoder. Det er goder som alle verdens land vil nyte godt av og har behov for, men som få land i bidrar til. Professor Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole har deltatt i ekspertgruppen.

Mer om møtet i New York kan finner du her. 

  • Les spørsmål og svar om FNs tusenårsmål
  • Les mer om FN