Historisk arkiv

Norge svært fornøyd med fellesinitiativ i FN for seksuelle minoriteter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

85 land har støttet et tverregionalt fellesinnlegg om seksuelle minoriteter i Menneskerettighetsrådet i Genève. Norge har deltatt aktivt i arbeidet med innlegget, som oppfordrer til å få slutt på vold og menneskerettighetsbrudd på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet.

85 land støttet i går et tverregionalt fellesinnlegg om seksuelle minoriteter i Menneskerettighetsrådet i Genève. Norge har deltatt aktivt i arbeidet med innlegget, som oppfordrer til å få slutt på vold og menneskerettighetsbrudd på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet.  

- Dette viser at langsiktig arbeid for sårbare minoriteters rettigheter nytter, sier statssekretær Gry Larsen. 

Fellesinnlegget ble fremført av Colombia og fikk støtte fra mer enn 80 land fra alle regioner. Første gang et slikt innlegg ble holdt i et FN-forum var i 2006, da Norge holdt innlegget på vegne av 54 land. I 2009 oppnådde man støtte fra 66 land. Den sterke økningen demonstrerer en tydelig økt oppslutning om prinsippet om at menneskerettigheter gjelder alle, uavhengig av seksuell orientering og kjønnsidentitet.  

Norge er en aktiv forkjemper for menneskerettigheter og seksuelle minoriteter internasjonalt. I FN er Norge aktiv i en gruppe av likesinnede land om seksuell orientering og kjønnsidentitet i FNs hovedforsamling og Menneskerettighetsrådet. Mer enn 30 land er med i gruppen i Geneve. 

FNs generalsekretær Ban Ki-moon har oppfordret stater til å avkriminalisere homofili, og til å trappe opp arbeidet for ikke-diskriminering av seksuelle minoriteter. Også FNs høykommissær for menneskerettigheter, Navanatheem Pillay, har understreket behovet for at alle stater bør gå aktivt inn for å sikre rettighetene til seksuelle minoriteter.