Historisk arkiv

Norge bekymret for fengslingen av pastor Ly i Vietnam

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Norge er sterkt bekymret for at pastor Ly på nytt er fengslet i Vietnam, sier statssekretær Gry Larsen.

Den 65 år gamle katolske pastoren Nguyen Van Ly i Vietnam ble i forrige uke fengslet på nytt. Hans åtte år lange fengselsdom fra 2007 ble suspendert for et år i mars i fjor, etter at hans helsetilstand ble sterkt forverret. Pastor Ly har tilbrakt over 16 år i fengsel for sitt aktive engasjement for demokrati og menneskerettigheter i Vietnam.  

- Vi oppfordrer vietnamesiske myndigheter til umiddelbart å løslate pastor Ly, og til å respektere ytringsfriheten i tråd med sine internasjonale forpliktelser. Ingen bør rettsforfølges og fengsles for å ha benyttet seg av sin ytringsfrihet, sier statssekretær Larsen.   

Fengslingen av pastor Ly føyer seg inn i et mønster av økende forfølgelse av vietnamesiske menneskerettighetsforsvarere. Pastoren er dessverre en av mange som sitter fengslet i Vietnam for å ha uttrykt sin mening på fredelig vis. – Vi oppfordrer også myndighetene til å løslate alle andre samvittighetsfanger. Jeg er bekymret for situasjonen til politisk opposisjonelle i Vietnam, sier statssekretær Larsen.

Norge og Vietnam har siden 2003 hatt årlige menneskerettighetsdialoger. Gjennom disse samtalene er vietnamesiske myndigheter godt kjent med det norske synet på betydningen av ytringsfrihet og den viktige rollen menneskerettighetsforkjempere har i samfunnet. Neste dialogrunde vil finne sted i Oslo i løpet av høsten 2011.