Historisk arkiv

Historisk arkiv

Seier for global helsesikkerhet og WHO

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Verdens helseorganisasjon (WHO) har gjort et historisk vedtak om et globalt rammeverk for beredskap og respons ved pandemisk influensa. - Rammeverket er en seier for global helsesikkerhet, internasjonal solidaritet og for WHO som organisasjon, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Verdens helseorganisasjon (WHO) gjorde i dag et historisk vedtak om et globalt rammeverk for beredskap og respons ved pandemisk influensa. - Rammeverket er en seier for global helsesikkerhet, internasjonal solidaritet og for WHO som organisasjon, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.  

Konkret innebærer avtalen økt global vaksineproduksjon og styrket laboratoriekapasitet. Dette er viktig både for å oppdage pandemier tidlig og for å gi bedre tilgang for fattige land til vaksiner og antiviral behandling. Det nye rammeverket prioriterer de landene der utbruddet skjer, samtidig som disse landene vil dele virus med pandemisk influensa for vaksineproduksjon. Industrien bidrar både økonomisk og med produkter til avtalen. 

- Det vedtatte rammeverket sikrer at verdenssamfunnet, under ledelse av WHO, kan reagere raskere og mer koordinert ved framtidig pandemisk influensa, sier helsedirektør og norsk styrerepresentant i WHO, Bjørn Inge Larsen. En juridisk bindende avtale mellom legemiddelindustrien og WHO skal sikre tilgang på vaksiner og medisiner til bruk både der pandemiutbruddet starter og for de fattigste landene som ellers vil stå uten slik tilgang. 

Rammeverket representerer et viktig partnerskap mellom regjeringer, industri og sivilt samfunn. - Innen arbeidet med å fremme global helse har vi lang erfaring med slike partnerskap. Dette kom godt med i forhandlingene. Tett konsultasjon med produsenter av vaksiner og antivirale medisiner, samt med sivilt samfunnsorganisasjoner var avgjørende for at det lyktes å komme til enighet, sier ambassadør Bente Angell Hansen. 

Norge ved ambassadør Bente Angell Hansen har sammen med Mexicos ambassadør ledet de internasjonale forhandlingene om rammeverket det siste året.