Historisk arkiv

Vi skal bruke handlingsrommet mer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Hovedgrunnlaget for Europapolitikken vil fortsatt være EØS-avtalen. Norge er gjennomgående tjent med utvikling av felles regler og standarder i det indre marked. Men samtidig har vi et handlingsrom. Det har vi brukt og vi skal bruke det enda mer, sa utenriksministeren i Brussel i dag.

- Hovedgrunnlaget for Europapolitikken vil fortsatt være EØS-avtalen. Norge er gjennomgående tjent med utvikling av felles regler og standarder i det indre marked.  Men samtidig har vi et handlingsrom. Det har vi brukt og vi skal bruke det enda mer, sa utenriksminister Espen Barth Eide da han traff representanter for norske bedrifter, organisasjoner og partene i arbeidslivet i Brussel i dag.

Utenriksminister Espen Barth Eide i Brussel 26. november 2012. (Foto: Lars-Erik Hauge, EU-delegasjonen, Brussel)

Utenriksminister Espen Barth Eide traff det norsk miljøet som jobber opp mot EU da han i dag besøkte Brussel. Utenriksministeren la vekt på at regjeringen aktivt vil bruke de mulighetene som EØS-avtalen, og de andre avtalene med EU, gir for å sikre norske interesser, både ved å påvirke innholdet i regelverket og gjennomføring av regelverket i Norge.

Utenriksministeren tok også opp den pågående diskusjonen om arbeidsliv og EØS.

- Regjeringen tar bekymringen om arbeidstakerernes rettigheter på alvor. Men løsningen er ikke å ta arbeidsliv ut av EØS-avtalen. I stedet må vi passe på at arbeidstakerrettighetene fortsatt respekteres på norske arbeidsplasser og sørge for at reglene overholdes av alle, særlig i sektorer som i dag opplever stor arbeidsinnvandring fra land hvor arbeidsrettigheter tradisjonelt ikke har stått like sterkt, sier Espen Barth Eide.

Norge ønsker å arbeide aktivt for at den videre utviklingen av det indre marked bygger på høyt beskyttelsesnivå for arbeidstakere.

- Erfaringen viser at EØS-avtalen ikke har begrenset forutsetningene for en ambisiøs nasjonal verlferdspolitikk. Det norske arbeidsmarkedsmodellen har stått seg godt og det vil vi sørge for at forsetter, sier utenriksministeren.